JTIE 2011, 3(2):53-58 | 10.5507/jtie.2011.027

ANALYSIS OF SELECTED PRE-CONCEPTS TO TECHNICAL EDUCATION WITH SUGGESTION FOR FURTHER RESEARCH

Aleš BARTOŇ
Základní škola a Mateřská škola Strakonice, Plánkova 430, 386 01 Strakonice Česká republika

The paper deals with the most important results of mainly quantitative research of selected pre-concepts to technical education at primary schools. Non structured non disguised questionnaire, consisting of open sentences, likert scales and concept maps, was used. The focus group was conducted with fifth grade pupils.

Keywords: pre-concept, new approaches to education, technical education, student approaches to learning, constructivism in education

Published: August 1, 2011

Download citation

References

 1. GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, 2000. ISBN 80-85783-28-2.
 2. KASÍKOVÁ, H. Netradiční formy učení a vyučování. In Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.
 3. HAVLÍNOVÁ, M. Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu Zdravá škola. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-263-7.
 4. KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro první stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-695-0.
 5. STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-376-5.
 6. PELCOVÁ, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80246-0076-5
 7. KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
 8. ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007. ISBN 80-7367-273-1.
 9. DOULÍK, P., ŠKODA, J. Reflexe nad základními aspekty konstruktivistického pojetí výuky v přírodovědných předmětech. In Pedagogická revue. 2003, roč. 55, číslo 5, s. 470482. ISSN 1335-1982.
 10. TRNA, J. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. In Školní vzdělávací programy. 2006. [cit. 2009-07-02] Dostupné z WWW:
 11. BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.
 12. BARTOŇ, A. Diagnostika vybraných prekonceptů k technické výchově žáků 5. tříd ZŠ. Journal of Technology and Information Education. 2010, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 2, Číslo 1, s. 24 - 28. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).