JTIE 2011, 3(2):35-39 | 10.5507/jtie.2011.023

EDUCATION OF TECHNICAL SUBJECTS SUPPORTED BY CAX APPLICATIONS

Karel DVOŘÁK
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

CAx (CAD, CAE, CAM) technologies represent progressive tools for technical production planning. Didactic potential of these applications for teaching of professional technical engineering oriented subjects can be utilized in education. Teaching supported by the use of this category of information technologies is the way how to improve knowledge and skills of students of technical specializations.

Keywords: design, engineering, manufacturing, virtual prototype, 3D data model, assembly

Published: August 1, 2011

Download citation

References

  1. FOŘT, P. - KLETEČKA, J. Autodesk Inventor : Funkční navrhování v průmyslové praxi. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 97880-251-1773-6.
  2. RABE, V. - ŠLÉGR, J. Využití ICT ve výuce přírodovědných disciplín. Journal of Technology and Information Education. 2010, Olomouc EU, Univerzita Palackého, Ročník 2, Číslo 2, s. 13 - 15. ISSN 1803-537X (print). ISSN 18036805 (on-line). Go to original source...
  3. FOŘT, P. Řešení žákovských projektů pomocí PLM technologií. Brno, 2010. 56 s. Závěrečná práce. Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání.
  4. DVOŘÁK, K. Projektově orientovaná výuka, podpořená strategií PLM. IT CAD, 2011, 21, 1, s. 36-37. Dostupné z
  5. STŘELEC, M. CAE technologie v protetickém vývoji. 2010. 62 s. Absolventská práce. VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.
  6. SOTÁK, J. - KUNÍK, M - SOTÁK, R. Systémy CAD/CAM vo vyučovaní na SPŠ strojárskych. Journal of Technology and Information Education. 2010, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 2, Číslo 2, s. 51 54. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  7. MELEZINEK, A. Inženýrská pedagogika. ČVUT Praha, 1994. ISBN 80-01-00672-4.