JTIE 2010, 2(3):12-16 | 10.5507/jtie.2010.040

CREATE THEIR OWN SPACE IN CYBERSPACE

Anita FAMULA-JURCZAK, Mirosław KOWALSKI
Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, 65-001 Zielona Góra

The purpose of the text is to show the importance of cyberspace in human development. The authors approached the concept of cyberspace. It shows areas of everyday life in which man can create your own space. The conclusions of an attempt to show the consequences that entails participation of individuals in cyberspace.

Keywords: education, responsibility, cyberspace, information technology

Published: December 1, 2010

Download citation

References

 1. BATORSKI, D., Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno -komunikacyjnych, [w] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2007: Warunki i jakość życia Polaków, Wydawnictwo Vizja Press&IT, Warszawa. Bednarek J., Media w nauczaniu, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2006.
 2. CASTELLS, M., Społeczeństwo sieci, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2008. Eren, Zagubieni w cyberprzestrzeni, WWW.cyberkultura.pl/contetnt, php?condit=3. z dnia 14.12.2009
 3. GAJDA, J., Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2005.
 4. GODZIC, W., Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 1996.
 5. GOFFMAN, E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
 6. GRASZEWSKI, M., LEWIŃSKI, D., O nieistnieniu cyberprzestrzeni, [w] Język@multimedia, A. Dyman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2005.
 7. HALL, E., Ukryty wymiar, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2003. http://www.i-slownik.pl/ z dn. 14.12. 2009.
 8. KALISZEWSKA, K., Nadmierne używanie Internetu. Charakterystyka psychologiczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007. Kłos A., Blogi, nekrologi. Szaleństwo w sieci, Witryna, nr 2 http://witryna.czasopism.pl/pl.gazeta, z dnia 14.12.2009.
 9. NAISBITT, J., Megatrendy, Wydawnictwo Zysk i Sk-a, Poznań 1984.
 10. NALASKOWSKI, A., Przestrzenie i miejsca szkoły, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2002.
 11. PEOWSKI, M.M., Blog tematyczny jako narzędzie edukacyjne - perspektywy, szanse, zagrożenia, [w] Społeczne konteksty Internetu. Implikacje dla edukacji, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, D. Muszyńska, G.D. Stunaż (red.), Gdańsk 2008. Słownik Języka Polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1999. Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa 1987.
 12. WAWRZYNOWICZ, H., Obywatele sieci - tworzenie się społeczności, www.21.edu.pl/ks/3/317.doc. z dnia 14.12.2009.
 13. ZNANIECKI, F., Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, [w] "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Poznań 1938.