JTIE 2010, 2(2):9-12 | 10.5507/jtie.2010.026

AREAS APLICATIONS AND LEARNING FUNCTIONS IN WEBCASTING SYSTEMS

Milan NOVÁK
Katedra informatiky, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Jeronýmova 1, 370 01, České Budějovice, ČR

The article interoduces possibilities application of webcasting systems in scope of extensive tutorial background. Emphasis is above on current data trends in form individuation of teaching there by also search in a new pedagogic methods. The one of possibility is an aplication of new technology what are e.g .webcastings systems.

Keywords: webcasting, education, learning function, video, learning object, educational system

Published: August 1, 2010

Download citation

References

  1. JARVIS, P., HOLFORD, J., GRIFFIN,C. The theory and practise of learning. London : Kogan Page, 2003. ISBN 0-7494-3859-2.
  2. MALACH, J. Školní pedagogika. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. ISBN 80-7042-255-6.
  3. ZLÁMALOVÁ, H. Principy distanční vzdělávací technologie a možnosti jejího využití v pedagogické praxi na technických vysokých školách. Centrum distančního vzdělávání. 2002. Dostupný z WWW: <http://icosym.cvut.cz/telel/zlamalova.html>.
  4. KOPECKÝ, K. Modely tzv.blended learningu (úvod do problematiky) [online]. Net-University s.r.o. Olomouc: Net-University, 2004. Dostupné z: <http://www.net-university.cz/blended.php>
  5. NELEŠOVSKÁ, A.,SPÁČILOVÁ, H. Didaktika II. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995.
  6. RAMBOUSEK, V. Technické výukové prostředky. 1. vyd. Praha: SPN, 1989. ISBN 14703-89.
  7. 212 RAMBOUSEK, V. Funkce technických výukových prostředků ve vyučovacím procesu na základní a střední škole. In FIALOVÁ, I. Didaktická technologie : sborník vědeckovýzkumných a metodických prací. 1. vyd. Univerzita Karlova : Karolinum, 1994. s. 56. ISBN 80-7066-851-2.
  8. MÜHLBACHER, H. Selektivní propagace. [s.l.] : Babtex, 1993. 288 s. ISBN 80-901444-6-2.