JTIE 2009, 1(3):136-138 | 10.5507/jtie.2009.074

OBJECT ORIENTED PROGRAMMING IN TEACHING

Jan KUBRICKÝ, Milan KLEMENT
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR

The paper deals with Object Oriented Programming. It reviews the opinions of eminent educators - programmers and focuses on object-oriented possibilities in the design and direction of web apllications.

Keywords: object oriented programming, teaching of programming, web apllication, programming language.

Published: December 1, 2009

Download citation

References

  1. PECINOVSKÝ, R. Proč a jak učit OOP žáky základních a středních škol [online]. Publikováno 10.1.2004. .
  2. PECINOVSKÝ, R. Výuka objektově orientovaného programování žáků základních a středních škol [online]. .
  3. ČADA, O. Objektové programování. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2745-5.
  4. LAVIN, P. PHP objektově orientované.1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2137-8.
  5. KUBRICKÝ, J. Jazyk PHP ve vzdělávání učitelů informační výchovy. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 1, s. 136 - 138. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  6. KLEMENT, M. Základy programování 1 - Úvod do MS Visual Basic 6.0. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, 2008. 60 s. ISBN 978-80-244-2177-3.
  7. DOSTÁL, J. Počítač ve vzdělávání - modul 1. Olomouc: Votobia, 2007. 125 s. ISBN 978-80-7220-295-2.