JTIE 2009, 1(3):11-16 | 10.5507/jtie.2009.048

INTERACTIVE WHITEBOARD IN INSTRUCTION

Jiří DOSTÁL
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, Česká republika

The paper is focused on the interactive whiteboards and interactive education - teaching and learning in the information age. Interactive whiteboards are used in many schools as replacements for traditional whiteboards or flipcharts. They allow teachers to easily and rapidly create customised learning objects from a range of existing content and adapt it to the needs of the class in real time.

Keywords: interactive whiteboard, education, teaching

Published: December 1, 2009

Download citation

References

 1. Tabule s dataprojektorem s krátkou projekční vzdáleností (on-line). Citováno 16. 4. 2009. Dostupné na: http://blog.svconline.com/briefingroom/wp-content/uploads/2008/04/smart-board-600i.JPG.
 2. Interaktivní tabule (on-line). Citováno dne 22. 8. 2009. Dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/Interaktivn%C3%AD_tabule.
 3. Interaktivní tabule (on-line). Citováno dne 22. 8. 2009. Dostupné na http://www.zskodanska.cz/index.php?nid=3536&lid=CZ&oid=970996.
 4. Lze na interaktivní tabuli IWETA pracovat s výukovými hodinami a objekty, vytvořenými v prostředí SMART NOTEBOOK (on-line)? Citováno dne 22. 8. 2009. Dostupné na http://www.iweta.cz/files/smart_na_iwete.pdf.
 5. Ukázka interaktivní tabule s horizontálním posuvem (on-line). Citováno 16. 4. 2009. Dostupné na: http://interactive-av.co.uk/largeimages/hitachi-cambridge-board-60.jpg.
 6. DOSTÁL, J. Interaktivní tabule - významný přínos pro vzdělávání. Časopis Česká škola (on-line). Vydává Computer Press. Publikováno 28. 4. 2009. ISSN 1213-6018.
 7. KÁCOVSKÁ, P. Využití interaktivní tabule ve výuce přírodopisu. In Počítač ve škole 2009. Nové Město na Moravě : GVM. 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-254-3995-1.
 8. MARTINKOVÁ, A. Pracovní listy pro tvorbu učebních pomůcek využívajících interaktivní tabuli Smart Board. In Počítač ve škole 2009. Nové Město na Moravě : GVM. 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-254-3995-1.
 9. Projekt SIPVZ - Interaktivní tabule na 1. stupni ZŠ. Citováno 16. 4. 2009. Dostupné na http://zskrouna.cz/projekt1.
 10. www.veskole.cz - Portál na podporu interaktivní výuky. Citováno 16. 4. 2009. Dostupné na: http://veskole.cz.
 11. HAUSNER, M. a kol. Interaktivní tabuli! Proč? Praha: ZŠ, Praha3, Lupáčova 1, 2005. 56 s. ISBN neuvedeno.
 12. GAGE, J. How to use an interactive whiteboard really effectively in your secondary classroom. London : David Fulton Publis, 2006. 139 pages. ISBN 978-1-84312-262-3.
 13. GAGE, J. How to use an interactive whiteboard really effectively in your primary classroom. London : David Fulton Publis, 2006. 128 pages. ISBN 978-1-843-12-235-7.
 14. KROTKÝ, J.. - HONZÍKOVÁ, J. Interwrite - řešení v oblasti interaktivní výuky. In INFOTECH 2007. Olomouc : Votobia, s. 587 - 589. ISBN 978-80-7220-301-7.