JTIE 2009, 1(2):96-99 | 10.5507/jtie.2009.045

SOFTWARE INFRASTRUCTURE AS A CONTENT OF EDUCATION

Milan KLEMENT1, Jan KUBRICKÝ2
1 Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR
2 Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5 771 40 Olomouc, ČR

The article treats the role of a new item in the developpement of local computer networks. It describes possible modes of optimization of the hardware and software infrastructures of a local computer network based on Microsoft technology.

Keywords: network infrastructure, hardware, software, service provided by a computer network, ESX server, Microsoft

Published: August 1, 2009

Download citation

References

  1. KLEMENT, M. Výpočetní technika software a hardware. 1. vyd. Olomouc : Vydavatelství UP Olomouc, 2002. ISBN 80244-4012-6.
  2. MALINA, P. Microsoft Windows Server 2003. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1096-6.
  3. KABELOVÁ, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 3. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Computer Press, 2002. ISBN: 80-7226-675-6.
  4. AMINI, R. How to cheat at designing security for a Windows server 2003 network. Rockland : Syngress, 2006. ISBN 1-59749-2434.
  5. BERKA, M. Bezpečná počítačová síť [CDROM]. Praha : Dashöfer, 2004. ISSN 18018033.
  6. LANGER, A. Analysis and design of information systéme. London : Springer, 2008. ISBN 978-1-84628-654-4.
  7. PRICE, B. Active Directory : optimální postupy a řešení problémů. Brno : CP Books, 2005. ISBN 80-251-0602-0.
  8. TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy : nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80247-2728-8.