JTIE 2009, 1(2):83-85 | 10.5507/jtie.2009.041

NEGATIVE EFFECTS OF ELECTRONIC MEDIA (ESPECIALLY TV) ON CHILDREN AND YOUTH

René SZOTKOWSKI
Katedra pedagogiky s celoškolskou působností, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc

The negative effects of electronic media, particularly of TV, on individuals are becoming more obvious nowadays. The electronic media influence individual's values, emotions, conscience - so called superego etc. This brief article discusses the most serious effects the inapt usage of electronic media has on present-day children and youth.

Keywords: media, electronic media, TV, children and youth, educational technological device

Published: August 1, 2009

Download citation

References

  1. DUSPIVA, Z. Vliv elektronických médií na děti a mládež ČR v roce 2003. Britské listy [online]. 2003 [cit. 2009-01-26]. Dostupný z WWW: . ISSN 1213-1792.
  2. VACHTL, P. Iracionalita a dezinformace v dnešních elektronických médiích. Sisyfos [online]. 2006 [cit. 2009-01-26]. Dostupný z WWW: .
  3. MCLUHAN, M. Essential McLuhan (Člověk, média a elektronická kultura). Brno : Jota, 2000. 415 s. ISBN 80-7217-128-3.
  4. KALHOUS, Z., OBST O. Školní didaktika. 1. vyd. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178253-X.
  5. GESCHWINDER, J. a kol. Metodika využití materiálních didaktických prostředků. 1. vyd. Praha : SPN, 1987. ISBN nemá.
  6. DOSTÁL, J. Učební pomůcky a zásada názornosti. 1. vyd. Olomouc : Votobia, 2008. ISBN 978-80-7409-003-5.
  7. JONES, P. F. The Mysterious Evens (Tajemné síly). Liberec : Dialog, 1995. 160 s. ISBN 80-85843-44-7.
  8. MEYEROWITZ, J. No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behaviour (Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování). Praha : Karolinum, 2006. 341 s. ISBN 80-246-0905-3.