JTIE 2009, 1(2):81-82 | 10.5507/jtie.2009.040

EXTENSIVE STORIES OF PASSION WITH VBA PROGRAMMING

Jan LAVRINČÍK1, Eva STRÁNSKÁ2
1 Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR
2 Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR

WALKENBACH, J. Microsoft Office Excel 2007 : Power programming with VBA. 1st edition. Indianapolis : John Wiley & Sons, 2007. 1104 p. ISBN 978-0-470-04401-8.

Published: August 1, 2009

Download citation