JTIE 2009, 1(2):77-80 | 10.5507/jtie.2009.039

MOTIVATION-STIMULATION FUNCTION OF WEB PAGES FOR EDUCATION

Jan KUBRICKÝ, Karel NEUMANN
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc

The paper deals the motivaton-stimulation function of web pages for education and is supplemented with the findings and conclusions of a questionmaire investigation in the mentioned area at a Secondary vocational school of Machinery.

Keywords: web pages for education, ICT teaching aids, ICT kompetence

Published: August 1, 2009

Download citation

References

  1. RAMBOUSEK, V. a kol. Výzkum informační výchovy na základních školách. 1. vyd. Plzeň : Koniáš, 2007. ISBN 80-86948-102.
  2. PROCHÁZKA, J. Výukové www stránky jako prostředek edukace. In Vzdělávání pro život v informační společnosti I. 1.vyd. Praha : PdF UK, 2005, s. 117-158. ISBN 80-7290-1982.
  3. RAMBOUSEK, V. a kol. Technické výukové prostředky. 1. vyd. Praha : SPN, 1989.
  4. KALHOUS, Z., OBST, O. Didaktika sekundární školy. 1. vyd. Olomouc : UPOL, 2003. ISBN 80-244-0599-7.
  5. DOSTÁL, J. Učební pomůcky a zásada názornosti. 1. vyd. Olomouc : Votobia, 2008. 40 s. ISBN 978-80-7220-310-9. On-line na http://sites.google.com/site/dos003.
  6. CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha : Grada Publishnig, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.