JTIE 2009, 1(2):55-63 | 10.5507/jtie.2009.036

SOME OF THE VERIFICATION RESULTS OF THE USE BOX OF BRICKS FOR THE PUPILS AT PRIMARY SCHOOL (AGE GROUP 10-15 YEARS OLD)

Ľudovít POLČIC
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Tajovského 40 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

In this article the author sets aims, the subject and hypothesis of the research, sample group and research methodology. Author is characterizing and explaining the results of hypothesis's verification H3. In this hypothesis he claims that the pupils at primary schools (age group 10-15), who used a box of bricks 'Dominika', will gain better results than pupils taught in ordinary control group at the end of experimental teaching process; in Test of Differentiation of Abilities.

Keywords: pedagogical research, pedagogical experiment, box of bricks, control group, experimental group, didactic tests, statistic verification

Published: August 1, 2009

Download citation

References

  1. AUTIO, O.; HANSEN, R.: Defining and Measuring Technical Thinking: Students´Technical Abilities in Finnish Comprehensive Schools. Journal of Technology Education, 14, 2002, č. 1, s. 5 - 19. ISSN 8085162-37-7.
  2. BALÁŽOVÁ, E.: Hračky v škole. Banská Bystrica: VH, 2004. ISBN 80-968131-3-7
  3. FURMANEK, W.; WALAT, W.: Przewodnik metodyczny dla nauczycieli techniki - informatyki. 1. Wyd. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2002. ISBN 83-88845-08-X.
  4. GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava: UK, 2001. ISBN 80-2231628-8.
  5. KERLINGER, F. N.: Základy výskumu chování. Praha: Academia, 1972. Bez ISBN
  6. KOŽUCHOVÁ, M.: Obsahová dimenzia technickej výchovy. Bratislava: UK, 2003. ISBN 80-223-1747-0.
  7. KUZMA J.: Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z technickej výchovy - technickej zložky pre 2. stupeň základnej školy. Bratislava: MŠ SR, 2002. 36 s. [dostupné na internete]
  8. LATIPKA, M.: Tvorba a použitie didaktických testov. Bratislava: SPN, 1988. ISBN 80-08-00782-6.
  9. PAVELKA, J.: Technická výchova a požiadavky na kvalitu edukácie. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: PF, 2004.
  10. ZELINA, M.: Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava: SPN, 2004. ISBN 80-10-00456-1.