JTIE 2016, 8(2):5-24 | 10.5507/jtie.2016.006

TECHNOLOGY EDUCATION AT A CROSSROADS – HISTORY, PRESENT AND PERSPECTIVES

Jiří DOSTÁL, Veena PRACHAGOOL
Palacký University Olomouc, Czech Republic
Mahasarakham University, Thailand

The comparative study sees the issues of contemporary technology education in the international context. It notes the cultures of technology education in decline and a phenomenon called technical literacy paradox. Perspectives are delimited in the context of polytechnic principle and STEM concept. Based on the analysis, the extension of the term technology literacy of the emotional aspect is proposed. Based on the findings from abroad, the study presents the modern concept of technical instruction during the basic education. It is a broader understanding and it includes the industrial technology, construction technology, electrotechnology, ICT, transport technology, etc.

Keywords: technology education, culture of technology education, STEM, technological literacy, technology literacy paradox, early childhood

Received: March 15, 2016; Accepted: March 29, 2016; Prepublished online: March 29, 2016; Published: October 27, 2016

Download citation

References

 1. Advancing Excellence in Technological Literacy : Student Assessment, Profesional Development, and Program Standards. (2003). Dostupné z: http://iteea.org/File. aspx?id=49529.
 2. American Association for the Advancement of Science. (1999). Dialogue on early childhood science, mathematics, and technology education. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science.
 3. Ankiewicz, P. (1995). The planning of technology education for South African schools. International Journal of Technology and Design Education. Volume 5, Issue 3, pp 245-254. DOI: 10.1007/BF00769906. Go to original source...
 4. Avsec, S., & Jamsek, J. (2016). Technological literacy for students aged 6-18: a new method for holistic measuring of knowledge, capabilities, critical thinking and decision-making. International Journal of Technology and Design Education. Volume 26, Issue 1, Pages 43-60, DOI: 10.1007/s10798-015-9299-y. Go to original source...
 5. Bennett S. W., & O'Neale, K. (1998). Skills development and practical work in chemistry. University Chemistry Education. 2, 58-62.
 6. Best Practices in Elementary STEM Programs. 2012. Dostupné z: http://school.elps.k12 .mi.us/ad_hoc_mms/committee_recommendation/4.pdf
 7. Bray, M., Adamson, B., & Mason, M. (2007). Comparative education research : approaches and methods. Hong Kong, China: Comparative Education Research Centre, the University of Hong Kong : Springer. Go to original source...
 8. Brezovský, Š., Pavlíček, Z., & Škára, I. (1980). Metodické pokyny pro technické práce v 7. ročníku experimentálních základních škol. Praha: SPN.
 9. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2003). Research methods in education. London; New York: RoutledgeFalmer.
 10. Compton, V. (2009). Yep-we can do that: Technological response to the curriculum 'needs' arising…. Design and Technology Education: An International Journal, 14(1), 21-36.
 11. Částková, P., & Kropáč, J. (2015). Možnosti rozvoje sebepojetí žáka v technické výchově na primární škole. Journal of Technology and Information Education. Vol. 7. Issue 1. s. 105 - 113. DOI 10.5507/jtie.2015.009. Go to original source...
 12. Daneš, F. (1994). Technologie versus technika. Vesmír. 73, 657, 1994/11.
 13. Dixon, R. A. (2013). Trends and Issues in Technology Education in the USA: Lessons for the Caribbean. Caribbean Curriculum. Vol. 21, 2013, 47-79.
 14. Dostál, J., & Kožuchová, M. (2016). Badatelský přístup v technickém vzdělávání: Teorie a výzkum. Olomouc: UP, 212 s. ISBN 978-80-244-4913-5. DOI 10.5507/pdf.16.24449135. Go to original source...
 15. Dostaň včelku domů. Žáci se budou v nové informatice učit, jak myslí počítače. (2016). Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-65194650-dostan-vcelku-domu-zaci-se-budou-ucit-jak-mysli-pocitace Dostupné z: http://ehrweb.aaas.org/mge/Reports/Report1/AGEP/?downloadURL= true&loId=EB79A2C2-3280-4404-AAF3-0D5D3F8A9D6D.
 16. Dugger, W. E. (2009). Developments in technology education in the United States of America. In: International handbook of research and development in technology education. Rotterdam: Sense, pp. 65-84.
 17. Education for Engineering. (2013). New principles for design & technology in the national curriculum. Retrieved from http://www.educationforengineering.org.uk/reports/ pdf/e4e_ report_feb2013.pdf.
 18. Friedmann, Z. (1987). Úvod do didaktiky technické výchovy. Brno: UJEP.
 19. Friedmann, Z. (2001). Didaktika technické výchovy. Brno: MU.
 20. Fujikawa, S., & Maesako, T. (2015). Present Situation and Problems of Technology Education in Japan: With Focusing on Technology Education as General Education. International Research in Education. Vol. 3, No. 2, September 2015 s. 173 - 182. ISSN 2327-5499. DOI: http://dx.doi.org/10.5296/ire.v3i2.7576. Go to original source...
 21. Garcia Ramirez, N. K., & Martinez Perez, L. F. Incidencia del abordaje de una cuestión socio-científica en la alfabetización científica y tecnológica de jóvenes y adultos. Prax. Saber [online]. 2015, vol.6, n.11, pp. 87-114. Go to original source...
 22. Garmire, E., & Pearson, G. (2006). Tech tally: Approaches to assessing technological literacy. Washington, DC: National Academies Press.
 23. George, Y. S., Neale, D. S., Van Horne, V., & Malcom, S. M. (2001). In pursuit of a diverse Science, Technology, Engineering, and Mathematics Workforce: Recommended Research Priorities to Enhance Participation by Underrepresented Minorities. ISBN 0-87-168-680-5. Dostupné na: http://ehrweb.aaas.org/mge/Reports/Report1/AGEP/.
 24. Hallström, J., Hultén, M., & Lövheim, D. (2013). The study of technology as a field of knowledge in general education: historical insights and methodological considerations from a Swedish case study, 1842-2010. International Journal of Technology and Design Education. Volume 24, Issue 2, Pages 121-139. DOI 10.1007/s10798-013-9252-x. Go to original source...
 25. Havelka, M. (2006). K možnostem aplikace stavebnic LEGO a prvků DCP Microsense v rámci výuky v obecně technicky zaměřených vyučovacích předmětech. In Trendy ve vzdělávání 2006 - Technika a informační technologie. Olomouc: Votobia, s. 35-39.
 26. Havelka, M., & Dömischová, I. (2013). Spojení konstrukční stavebnice Lego WeDo s projektem Scratch jako jedna z alternativních cest ve výuce algoritmizace a programování na 1. stupni ZŠ. Trendy ve vzdělávání. Olomouc, Votobia, s. 205 - 211.
 27. Havelka, M., Serafín, Č., & Kropáč, J. (2012). Uplatnění konstruktivistického pojetí při realizaci výuky s konstrukční stavebnicí LEGO MINDSTORMS ve spojení s rozšiřujícím setem Tetrix education base set. In Technika a vzdelávanie. Banská Bystrica: UMB, ISBN s. 24-26.
 28. Hill, A. M. (2009). The study of technology in Canada. In: International handbook of research and development in technology education. Rotterdam: Sense. pp. 85-92.
 29. Ingerman, A, & Collier-Reed, B. I. (2011). Technological literacy reconsidered: A model for enactment. International. Journal of Technology and Design Education. Volume 21, Issue 2, pp 137-148. DOI: 10.1007/s10798-009-9108-6. Go to original source...
 30. Itoh, D., Isobe, M., & Yamazaki, S. (2002). A Comparative Study on Relation Between Science ond Technology Curricula on Northern Ireland, Scotland, Taiwan ond Japan. In Rethinking Science and Technology Education To Meet the Demands of Future Generations in a Changing World. Parana, Brazil: International Organization for Science and Technology Education (IOSTE).
 31. Jones, A., Buntting, C., & Marc J. de Vries. (2013). The developing field of technology education: a review to look forward. International Journal of Technology and Design Education. Volume 23, Issue 2, pp 191-212. DOI: 10.1007/s10798-011-9174-4. Go to original source...
 32. Jones, A., de Vries, M. J., & Buntting, C. M. (2009). International handbook of research and development in technology education. Rotterdam; Boston, Mass.: Sense Publishers.
 33. Kananoja, T. (2009). Technology education in general education in Finland. In: International handbook of research and development in technology education. Rotterdam: Sense, pp. 51-64.
 34. Kettley, N. C. (2010). Theory building in educational research. New York: Continuum International Pub. Group.
 35. Kozík, T. & Depešová, J. (2007). Technická výchova v Slovenskej republike v kontexte vzdelávania v krajinách Európskej únie. Nitra: UKF.
 36. Kozík, T. (2015). The Importance of Technical Education for the Development of Society. Acta Technologica Dubnicae. Volume 5, issue 3 DOI: 10.1515/atd-2015-0070. Go to original source...
 37. Kozík, T., Kuzma, J., Kožuchová, M., Vargová, M., Pavelka, J., Lukáčová, D. & Ďuriš, M. (2013). Zmeny a perspektívy technického vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Časopis Technika a vzdelávanie. 2, 2013, č. 2. s. 3 - 6.
 38. Kožuchová, M., & Pavelka, J. (2007). Požiadavky na vedecko-technickú gramotnosť absolventa základnej školy. In Absolvent základní školy. Brno: MU, s. 168 - 178.
 39. Kropáč, J. (2004). Technika, technické vědy, technická výchova. In Kropáč, J., Z. Kubíček, M. Chráska a M. Havelka. Didaktika technických předmětů (vybrané kapitoly). Olomouc: UP.
 40. Kropáč, J. a M. Chráska (2004). Výchova v obecně technických předmětech. Olomouc: UP.
 41. Kropáč, J., & Kropáčová, J. (2006). Didaktická transformace pro technické předměty. Olomouc: UP.
 42. Labov, J., Reid, A. H., & Yamamoto, K. R. (2010). Integrated Biology and Undergraduate Science Education: A New Biology Education for the Twenty-First Century? Life Science Education. vol. 9, no. 1, s. 10 - 16 DOI: 10.1187/cbe.09-12-0092 Go to original source...
 43. Lodico, M. G., Spaulding, D. T., & K. H. Voegtle. (2006). Methods in educational research : from theory to practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 44. Luckay, M. B., & Collier-Reed, B. I. (2014). An instrument to determine the technological literacy levels of upper secondary school students. International Journal of Technology and Design Education. Volume 24, Issue 3, pp 261-27. DOI: 10.1007/s10798-013-9259-3. Go to original source...
 45. Mitcham, C. (1994). Thinking through technology. The path between engineering and philosophy. Chicago: Chicago University.
 46. Moomaw, S., & Davis, J. (2010). STEM Comes to Preschool. YC Young Children. 65.5 (Sep 2010): 12-14,16-18.
 47. Mošna, F., & kol. (1990-1991). Didaktika základů techniky. Praha: SPN, 2 sv. (269; 310 s.).
 48. Nadelson, L. S., Callahan, J., Pyke, P., Hay, A., Dance, M. & Pfiester, J. (2013). Teacher STEM Perception and Preparation: Inquiry-Based STEM Professional Development for Elementary Teachers. The Journal of Educational Research. Volume 106, Issue 2, s. 157-168. Go to original source...
 49. National Science Foundation & Department of Education. (1980). Science & Engineering Education for the 1980's and Beyond. (NSF Publication No.80-78). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 50. Natural and Technical Phenomena in Early Childhood Education. Dostupné na: http://www.ph-ludwigsburg.de/html/8x-0009-s-01//wp-content/uploads/2010/10/ naturbild_buch01.pdf.
 51. Novotný, J. & Honzíková, J. (2014). Technické vzdělávání a rozvoj technické tvořivosti. Ústí nad Labem: UJEP.
 52. NUOV. (2011). Spolupráce odborných škol s jejich sociálními partnery. Praha: NUOV, 57 s.
 53. Obama, B. (2009, November 23). President Obama Launches "Educate to Innovate" Campaign for Excellence in Science, Technology, Engineering & Math (STEM) Education. The White House. Dostupné z: http://www.whitehouse.gov /the-press-office/president-obama-launches-educate-innovate-campaign-excellence-science-technology-en.
 54. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. (2015). 182 s. Dostupné z: http://www. google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwji7cW-qMHLAhXInRoKHagmBRMQFggiMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.kr-karlovarsky.cz%2Fkrajsky-urad%2Fcinnosti%2FDocuments%2FEU_region%2FOPVVV_FINAL_ 19012015.docx&usg=AFQjCNEYLqAGCx8VfeodC1owjo54tQg0Kg&sig2=yZTyvnhuLHRlC6W5o7X08w&bvm=bv.116636494,d.d2s.
 55. Patterson, G. (2016). What children need to know about tech. Dostupné z: http://www.weforum.org/agenda/2016/01/what-children-need-to-know-about-tech
 56. Pok, J. (1954). Školní dílna jako doplněk polytechnické výchovy: Její zařízení a práce v ní. Praha: SPN.
 57. Polytechnická výchova: měsíčník věnovaný theorii a praxi výtvarné, technické a výtvarně estetické výchovy na školách. Praha: Státní nakladatelství, 1946-1948.
 58. Potgieter, C. (2012). Linking learning activities and assessment activities to learning outcomes and assessment standards when teaching technology: A case study. International Journal of Technology and Design Education. Volume 23, Issue 4, pp 969-986. DOI: 10.1007/s10798-012-9226-4. Go to original source...
 59. Priorities to enhance participation by underrepresented minorities. Report from the Příloha č. 5: výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. (2013). Dostupné z: http://docplayer.cz/4091106-Priloha-c-5-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-financni-podporu-z-op-vk-oblast-podpory-1-3-dalsi-vzdelavani-pracovniku-skol-a-skolskych-zarizeni.html.
 60. Pudi, T. I. (2007). Understanding technology education from a South African perspective. Pretoria: Van Schaik.
 61. Rambousek, V., & kol. (1997). Práce s počítačem: pro 6.-9. ročník základních škol. Praha: Fortuna.
 62. Rathouský, M. (2015). Komentář: Dnešní absolventi vynikají hlavně sebevědomím. Dostupné z: http://www.rokprumyslu.eu/aktualne/komentar-dnesni-absolventi-vynikaji-hlavne-sebevedomim-4167/
 63. Rose, L. C., Gallup, A. M., Dugger, W. E, Jr, & Starkweather, K. N. (2004). The second installment of the ITEA/Gallup poll and what it reveals as to how Americans think about technology. Technology Teacher, 64(1), 1.
 64. Sanders, M. (2009). STEM, STEM Education, STEMmania. The Technology Teacher. Vol. 68, N. 4, 20 - 26 s.
 65. Science, Technology, Engineering, and Mathematics workforce: Recommended research
 66. Scigiel, M. (1986). Didaktika technické výchovy. Brno: UJEP.
 67. Scigiel, M., & Borovička, J. (1983). Kapitoly z didaktiky technické výchovy. Brno: UJEP.
 68. Scigiel, M., & Scigielová, P. (2003). Kapitoly z technické zájmové činnosti. Brno: Paido.
 69. Standards for Technological literacy : Content for the Study of Technology. (2007). 260 s. Dostupné z: https://www.iteea.org/File.aspx?id=67767&v= 691d2353
 70. Stofa, J. (1992). O všeobecnej technickej vzdelanosti mládeže. In Technické vzdelávanie jako súčasť všeobecného vzdelávania. B. Bystrica: UMB, s. 30 - 33.
 71. Stoffa, J. (2000). Terminológia v technickej výchově. Olomouc: UP.
 72. Stoffa, J. (2003). Technika a technológia : návrh na odstránenie termínovej kolízie v pedagogike a andragogike. In: Pojmoslovné spory a ich definičné rieąenia vo výchovovede. Bratislava: Stimul, FF UK Bratislava, s. 91-101. ISBN 80-88982-73-1.
 73. Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020. (2015). 94 s. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf.
 74. Stuchlíková, I., Janík, T., Beneš, Z., Bílek, M., Brücknerová, K., Černochová, M., Čížková, V., Čtrnáctová, H., Dvořák, L., Dytrtová, K., Gracová, B., Hník, O., Kekule, M., Kostková, K., Kubiatko, M., Nedělka, M., Novotná, J., Papáček, M., Petr, J., Píšová, M., Řezníčková, D., Slavík, J., Staněk, A., Šmejkalová, M., Tichá, M., Valenta, J., Vaníček, J., Vondrová, N., Závodská, R., & Žák, V. (2015). Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: MU. Go to original source...
 75. Talafant, E. (1933). Výchova technická i estetická jako princip školní práce na škole měšťanské a na vyšším stupni školy obecné: náčrtník pro učitele i žáka. Šumperk na Moravě: nákladem J. Vlad. Mangla, 27 stran, 65 listů.
 76. Trnová, E., & Trna, J. (2015). Škrabánková. Fostering STEM giftedness by experimentation in pre-primary and primary education. In 21st World Conference Educating Gifted and Talented Children - Turning Research Into Practice. Odense.
 77. Van Rensburg, S. J., Myburgh, C. P. H., & Ankiewicz, P. (1996). Curriculum development for technology in South Africa: Gender issues. Paper presented at the GASAT 8 conference, Ahmedabad, India, 5-10 January.
 78. Vondrák, D. (2015). Školy nerozvíjejí zájem dětí o techniku, míní rodiče. Dostupné z: http://www.rokprumyslu.eu/aktualne/skoly-nerozvijeji-zajem-deti-o-techniku-mini-rodice-8055/
 79. Výtvarná a technická výchova: měsíčník věnovaný theorii a praxi výtvarné, technické a výtvarně estetické výchovy na školách všech stupňů. Praha: Státní nakladatelství, 1949.
 80. Wolpert, L. (1999). Je věda nebezpečná? Vesmír. 78, 325, 1999/6. Dostupné na: http://casopis.vesmir.cz/clanek/je-veda-nebezpecna.
 81. Zemánek, F., & Vachek, J. (1955). O polytechnickom vyučovaní. Bratislava: SPN, 94 s.
 82. Zukerstein, J. (2012). Aktivizující metody v technickém vzdělávání. Ústí nad Labem: UJEP,