JTIE 2016, 8(1):73-83 | 10.5507/jtie.2016.004

IS IT POSSIBLE TO USE MOBILE TECHNOLOGY AS AN INSTRUMENT FOR TEACHING SCIENCE OF THE CURRENT GENERATION OF STUDENTS?

Jan VÁLEK, Petr SLÁDEK
Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Brno

Interaction of mobile technologies and pupils who work with them every day raises the question if there is a need to seek new teaching methods for pupils from generation Z. Pupils' education would not necessarily occur only at school but whenever the pupils have time. The results of the survey offer some applications for mobile technology that can help teachers in the educational process in the natural science.

Keywords: mobile technology, education, science

Received: January 13, 2016; Accepted: January 13, 2016; Prepublished online: January 13, 2016; Published: April 8, 2016

Download citation

References

 1. EDUkační LABoratoř. (2015). O projektu. Dostupné z WWW: <http://www.skoladotykem.cz/o-projektu.html>.
 2. Galligan, L., Loch, B., McDonald, C., & Taylor, J. (2010). The use of tablet and related technologies in mathematics teaching. Australian Senior Mathematics Journal, 24(1), pp. 38-51. Dostupné z WWW: <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ891808.pdf>.
 3. Garland, K. (2014). Paper v Digital. In: Knowing and organising to anticipate changes. Brussels. Dostupné z WWW: https://www.ucs.ac.uk/About/Structure/UCSStaffProfiles/Department-of-Children-Young-People-and-Education/images/Paper-v-Digital-Overview.pdf
 4. Gavora, P. (2008). Úvod do pedagogického výskumu. (4., p. 272). Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava.
 5. Generation Y. (1993). Advertising Age, Vol. 64(Issue 36), pp. 16.
 6. Groom, D. (2011). The Downtime Learner theory. Dostupné z WWW: <http://deangroom.wordpress.com/2011/04/14/the-downtime-learner-theory>.
 7. Hartl, P., & Hartlová, H. (2000). Psychologický slovník. (Vyd. 1., p. 776). Praha: Portál.
 8. Hocanin, F., Iscioglu, E. (2014). Use Of Mobile Tablets In The Learning Environment: Perspective Of The Computer Teacher Candidates. In: Kafes, H., Istifci, I., & Caner, M. International Journal on New Trends in Education and Their Implications: JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD. (pp. 13-17). Turecko.
 9. Horáková, P. (2014). Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Dostupné z WWW: <http://www.op-vk.cz/redakce/index.php?clanek=227396&lanG=cs&xuser=432311581886157433&slozka=10&xsekce=223018&xsekce=223018>.
 10. Isenberg, B. (2014). Paper is still king. In: Print Matters. USA: Johnson Press of America. Dostupné z WWW: <http://www.jpapontiac.com/newsletters/March2014.pdf>.
 11. Kašparová, V., Boudová, S., Ševců, M., & Soukup, P. (2014). Národní zpráva šetření TALIS 2013. (1. vyd., 65 s.) Praha: Česká školní inspekce.
 12. Kelblová, L., & Modráček, Z. (2013). Dovednosti české populace v prostředí informačních technologií. (p. 47). Praha: Dům zahraniční spolupráce.
 13. Lohr, M. (2013). IPad Or PC: Comparing Tablets And PCs For Science Teaching Purposes. In: Open Discovery Space. Dostupné z WWW: <http://opendiscoveryspace.eu/sites/ods/files/lohr_final_paper_end2013_nr334.pdf>.
 14. Mock, K. (2004). Teaching With Tablet PC'S. In: Journal of Computing Sciences in Colleges. (pp. 17-27). USA. Dostupné z WWW: <http://www.math.uaa.alaska.edu/~afkjm/papers/mock-ccsc2004.pdf>.
 15. MŠMT. (2013). Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky 2020: Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Praha.
 16. Oblinger, D., & Oblinger, J. (2005). Is It Age or IT: First Steps Toward Understanding the Net Generation. In Oblinger, D., & Oblinger, J. Educating the net generation. (pp. 12-31). Boulder, CO: EDUCAUSE.
 17. Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (1995). Pedagogický slovník. (1.vyd., p. 292). Praha: Portál.
 18. Robinson, M. (2013). The Generations: What Generation are You?. Dostupné z WWW: <http://www.careerplanner.com/Career-Articles/Generations.cfm>.
 19. Schroer, W. (2004). Generations X,Y, Z and the Others - Cont'd. Dostupné z WWW: <http://www.socialmarketing.org/newsletter/features/generation3.htm>.
 20. Siemens, G. (2004). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. Dostupné z WWW: <http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm>.
 21. Survey of schools ICT in education: benchmarking access, use and attitudes to technology in Europe's schools. (2013). Luxembourg: Publications Office.
 22. Tablets vs. Textbooks - ProCon.org: Should Tablets Replace Textbooks in K-12 Schools?. (2014-09-04). Dostupné z WWW: <http://tablets-textbooks.procon.org>.
 23. TASR. (2014). Tablety sa v školách osvedčili, chcú ich učitelia i žiaci. Dostupné z WWW: <www.minedu.sk/tablety-sa-v-skolach-osvedcili-chcu-ich-ucitelia-i-ziaci>.
 24. Tulgan, B. (2013). Meet Generation Z: The second generation within the giant "Millennial" cohort. RainmakerThinking. Dostupné z WWW: <http://rainmakerthinking.com/assets/uploads/2013/10/Gen-Z-Whitepaper.pdf>.
 25. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2013: Vzdělávání v roce 2013 v datech. (2014). (p. 109). Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.