JTIE 2016, 8(1):60-72 | 10.5507/jtie.2016.005

DIGITAL GENEALOGY AND INQUIRY-BASED EDUCATION ICT AT THE PRIMARY SCHOOL

Petr PEXA
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích

The article represents a possibility of inquiry-based education and realization in education ICT with using a digital genealogy. It is including also a thematic plan and timetable of specific project for use in research in electronic archives in education ICT on secondary school level. The article informs about the possibilities of availing of the internet and digital forms for archival records in genealogical research and the creation of family trees. It describes the different types of registries and there putted registry data and especially presents detailed procedure with digital registries including the possibility to generate various genealogical ascensions and complete website presentation of family tree.

Keywords: inquiry-based education ICT, ICT in education, genealogy, family tree, digital archive, registry

Received: February 15, 2016; Accepted: February 15, 2016; Prepublished online: February 15, 2016; Published: April 8, 2016

Download citation

References

 1. Dewey, J. (1938). Logic: The theory of inquiry. New York: Holt.
 2. Eastwell, P. (2009) Inquiry learning: Elements of confusion and frustration. The American biology teacher. 71(5), p. 263-264.
 3. Guskey, T. R. (2002) Does it make a difference? Evaluating a professional development.
 4. Educational Leadership, 2002, Vol. 59. No. 6, pp. 45-51.
 5. Hlaváček, I., Kašpar, J., Nový, R. (2002). Vademecum pomocných věd historických. Praha: H+H.
 6. Janoušková, S., & Maršák, J. (2008). Inovace přírodovědného vzdělávání z evropského pohledu [online]. [cit. 2015-05-19]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2075/
 7. Krejčíková, J. & Krejčík, T. (1987) Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Praha: SPN.
 8. Maur, E. (1972). Vývoj matričního zápisu v Čechách, Historická demografie, 6/1972. Praha, s. 40-58.
 9. Melichar, R. (1988). Sborník k základům genealogie. Praha: Klub pro českou heraldiku a genealogii. 160 s.
 10. Papáček, M. (2010). Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. In Papáček (ed.): Didaktika biologie České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, [online]. 25. a 26. března 2010, s. 145-162, Jihočeská univerzita, České Budějovice.
 11. Roubík, F. (1954). Slovníček archivní terminologie. Praha: Archivní správa MV.
 12. Samková, L. (2011) Badatelsky orientované vyučování matematiky [online]. In: Sborník 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 2011 [cit. 2015-05-19], s. 336-341. Dostupné z: http://home.pf.jcu.cz/~upvvm/2011/sbornik/clanky/36_UPVM11_Samkova.pdf
 13. Starý, L. (2005). Váš rodokmen [online]. [cit. 2015-08-01]. Dostupné z: http://rodokmen.blog.cz/.
 14. Stuchlíková, I. (2010). O badatelsky orientovaném vyučování. In Papáček (ed.): Didaktika biologie České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, [online]. 25. a 26. března 2010, s. 129-135, Jihočeská univerzita, České Budějovice.
 15. Wilhelm, K. (1940). Historische Genealogie. München: Oldenbourg. 106 s.
 16. Česká genealogická společnost [online]. (2015). [cit. 2015-08-01]. Dostupné z: http://www.genealogie.cz/.
 17. Family Search, Family History and Genealogy Records [online]. 2015 [cit. 2015-08-01]. Dostupné z: https://familysearch.org/.
 18. GenTeam, Die genealogische Databank [online]. (2015). [cit. 2015-08-01]. Dostupné z: http://www.genteam.at/.
 19. MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005. 126 s. ISBN 80-87000-02-1.
 20. MŠMT. (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: VÚP.
 21. National research council. (2000). Inquiry and the national science education standards. Washington, DC: National Academy Press.
 22. Rodokmen od r. 1600 [online]. (2015). [cit. 2015-08-01]. Dostupné z: http://www.petrpexa.cz/rodokmen/.
 23. Státní oblastní archiv v Třeboni [online]. (2015). [cit. 2015-08-01]. Dostupné z: http://www.ceskearchivy.cz/.