JTIE 2016, 8(1):28-49 | 10.5507/jtie.2016.007

ACQUISITION OF KNOWLEDGE IN VOCATIONAL SUBJECTS USING INTERACTIVE WHITEBOARD

Milan ĎURIŠ, Miloš BENDÍK
Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici

The study paid attention to partial results of the research focusing on implementation of electronic teaching aids and interactive whiteboard in teaching vocational subjects at selected secondary vocational schools in Slovakia. Based on the analysis and interpretation of results of non-standardized didactic test we compared the achievements of students in the control and experimental group. Using statistical methods we were able to formulate hypotheses.

Keywords: empirical research, pedagogical experiment, electronic teaching aids, interactive whiteboard, non-standard didactic test, secondary vocational school

Accepted: March 29, 2016; Prepublished online: March 29, 2016; Published: April 8, 2016

Download citation

References

 1. Adámek, R. a kol. (2010). Moderná didaktická technika v práci učiteľa. Košice: Elfa.
 2. Bell, M. A. (2001).Why Use an Interactive Whiteboard? A Baker's Dozen Reasons. [online] 2001 [citované 20. máj 2015]. Dostupné z:http://teachers.net/
 3. Burton, S. (2010). Interactive white board : National Case studies [online]. Brussels : Edward Prosser, Jim Ayre, 2010. Case Study: Switzerland. Dostupné z: http://moe.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=2db0f7d1-089c-4a3a-b157-db3d65 a393b2&groupId=10620
 4. Ďuriš, M., Pavelka, J., & Bendík, M. a kol. (2015). Implementácia interaktívnej tabule vo výučbe techniky, fyziky a matematiky v základnej škole. Prešov: Vydavateľstvo prešovskej univerzity.
 5. Gavora, P. a kol. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. Bratislava: Univerzita Komenského.
 6. Gerard, F., & Widener, J. (1999). A SMARTer Way to Teach Foreign Language: The SMART Board Interactive Whiteboard as a Language Learning Tool. [online] 1999 [citované 20.máj 2015]. Dostupné z:http://edcompass.smarttech.com/en/learning/research/SBforeignlanguagecl ass.pdf.
 7. Hausner, M. (2015). Případová studie European Schoolnet : Využívání interaktivních tabulí [online]. [citované 20. máj 2015]. Dostupné na<www:http://www.dzs.cz/index.php ?a=documents≥neral_file_id=1541≺oject_ folder_id=377&>
 8. Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada.
 9. Kennewell, S. (2001). Using Affordances and Constraints to Evaluate the Use of Information and Communications Technology in Teaching and Learning [online] 2001 [citované 20. máj 2015]. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/ Go to original source...
 10. 14759390100200105
 11. Kopeček, M., & Novák, T. (2010). This article contains mini-review about descriptive statistics. Praha: LF UK.
 12. Lehner, K. a kol. (2010). Interactive White Board: National Case studies [online]. Brussels: Edward Prosser.
 13. Levy P. (2002). Interactive whiteboards in learning and teaching in two Sheffield schools: A developmental study (Department of Information Studies, University of Sheffield). [citované 20. máj 2015]. Dostupné na<Retrieved from http://dis.shef.ac.uk/eirg/projects/wboards.htm>.
 14. Markechová, D. a kol. (2011). Základy štatistiky pre pedagógov. Nitra: FPV UKF. Neumajer, O. (2008). Interaktivní tabule - vzdělávací trend i módní záležitost [online] 2008 [citované 20. máj 2015]. Dostupné z: http:// http://ondrej.neumajer.cz/
 15. Pavelka, J., Kozík, T., & Bendík, M. a kol. (2015). Interaktívne prostredie a kľúčové kompetencie. Prešov: Vydavateľstvo prešovskej univerzity.
 16. Risgaard, J. (2010). Interactive white board: National Case studies [online]. Brussels : Edward Prosser, Jim Ayre, 2010. Case Study: Denmark. Dostupné z: http://moe.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=2db0f7d1-089c-4a3a-b157 db3d65a393b2& groupId=10620
 17. Rychlá šetření: Hlavní závěry projektu Rychlá šetření: Informační a komunikační technologie ve školách Interaktivní tabule. Rychlá šetření 2009. Dostupné z: http://www.uiv.cz/clanek/17/1765
 18. SMITH, A.: Interactive whiteboard evaluation. [online] 1999 [citované 20. máj 2015]. Dostupné z: http://www.mirandanet.ac.uk/pubs/smartboards.htm
 19. Smith, H. (2001). Smartboard evaluation: final report. [online] 2001 [citované 20. máj 2015]. Dostupné z: www.kented.org.uk/ngfi/whiteboards
 20. Ústav pro informace ve vzdělávání v rámci projektu Rychlá šetření 2008 [online]. [citované 20. máj 2015]. Dostupné na<http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rychla-setreni-2008>
 21. http://www.minedu.sk/data/att/4796.pdf > [online]. [citované 20. máj 2015].
 22. http://www.rirs.iedu.sk/Dokumenty/Používanie%20interaktívnych%20tabúľ%20v%20slovenských%20ZŠ%20a%20SŠ.pdf>[online]. [citované 20. máj 2015].
 23. http://www.bettshow.com/bett/website/Default. aspx?refer=1>.[citované 20. máj 2015].
 24. https://www.eva.dk/>.[citované 20. máj 2015].
 25. http://www.pisa.oecd.org>.[citované 20. máj 2015].
 26. http://www.elc20.com/index.php/>.
 27. http://www.km.fpv.ukf.sk/upload_publikacie/20120130_90405__1.pdf,