JTIE 2014, 6(2):91-98 | 10.5507/jtie.2014.023

DETECTION OF CHEATING IN ONLINE CONTESTS

Václav ŠIMANDL
Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, Jeronýmova 10 371 15 České Budějovice, ČR

This paper deals with the detection of contestants' unfair behaviour in online contests. We discuss the possibilities of detecting cheating using automated data processing. We defined some indicators referring to abnormalities in the contestants' work. We created software which reveals the presence of these indicators in the work of any particular contestant in the Bebras contest. We inputted the last year's data into it. The software generated a list of contestants who may have cheated during the contest. We compared this list with the list of contestants who were disqualified by the school coordinators. We then contacted selected school co-ordinators in order to check whether they share our suspicion that some pupils had cheated during the contest.

Keywords: Pupils' cheating, detection of cheating, data mining, Bebras contest

Published: August 1, 2014

Download citation

References

 1. PRŮCHA, J., E. WALTEROVÁ a J. MAREŠ. Pedagogický slovník. 6. rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Portál, 2009. 395 s. ISBN 978-807-3676-476.
 2. MAREŠ, J.. Tradiční a netradiční podvádění ve škole. Pedagogika. 2005, roč. 55, č. 4, s. 310- 335. ISSN 0031-3815.
 3. ROWE, N. C. Cheating in Online Student Assessment: Beyond Plagiarism. In: Distance Learning Administration. 2004, roč. 7, č. 2. Dostupné z: http://www.westga.edu/~distance/ojdla/summer72/rowe72.html
 4. MAREŠ, J. a J. KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 s. ISBN 80-210-1070-3.
 5. VANÍČEK, J. Potenciální a skutečný dopad informatické soutěže do změn kurikula ICT v České republice. In: DidInfo 2012 [CD-ROM]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2012. s. 15-24. ISBN 978-80-557-0342-8.
 6. GUJBEROVÁ, M. Názory učiteľov na kategóriu Bobríci súťaže iBobor. In: DidInfo 2013. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2013, s. 82-87. ISBN 978-80-557-0527-9.
 7. VANÍČEK, J. Ústní sdělení dne 4. 11. 2013.
 8. HAUSNER, M. Počítače. Strašák? Modla? Pomůcka? In: Rodina a škola. 2002, č. 6, s. 12-13.
 9. CIZEK, G. J. Detecting and Preventing Classroom Cheating. Thousand Oaks: Corwin Press, 2003. 167 s. ISBN 0-7619-4655-1.
 10. BLISS, T. J. Statistical Methods to Detect Cheating on Tests: A Review of the Literature [online]. 2012 [cit. 2013-12-06]. Dostupné z: http://www.ncbex.org/assets/media_files/Research/2012Bliss.pdf
 11. HANSON, B. A., D. J. HARRIS a R. L. BRENNAN. A comparison of several statistical methods for examining allegations of copying [online]. 1987 [cit. 2013-11-25]. Dostupné z: http://www.act.org/research/researchers/reports/pdf/ACT_RR87-15.pdf
 12. VANÍČEK, J. Rozvoj informatických kompetencí žáků pomocí soutěže: kauza Bobřík informatiky [online]. In: Sborník konference Počítač ve škole. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského, 7.-9. 4. 2009 [cit. 2013-11-13]. Dostupné z: http://www.pocitacveskole.cz/system/files/uzivatel/9/clanky/vanicek_pdf_43005.pdf
 13. TOMCSÁNYI, P. a J. VANÍČEK. Implementation of informatics contest Bebras in Czechia and Slovakia. In: Information and communication technology in education. Proceedings. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 214-218. ISBN 80-7368-459-4.