JTIE 2011, 3(1):77-81 | 10.5507/jtie.2011.016

SOLVING WINDOWS 7 COMPATIBILITY PROBLEMS, THE WAY TO VIRTUALIZATION

Josef HORÁLEK, Petr ŠUBA
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra informačních technologií, Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové

This article deals with possibilities to solve compatibility programs which are created for previous versions of Microsoft operating system. It presents and explains possibilities of solving via original complements in Microsoft Windows 7. The accent is posed on eduacional software and to design optimal solutions of compatibility problems.

Keywords: virtualization,compatability, XP MOD

Published: April 1, 2011

Download citation

References

  1. MARC J. ROSENBERG, M. J. E-Learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age. Columbus : McGraw-Hill, 2001. ISBN 978-0-0713-6268-9.
  2. NOVÁK BOTT; E., SIECHERT; C., STINSON C. Mistrovství v Microsoft Windows 7. Brno : Computer Press, 2010. ISBN 978-80251-2817-6.
  3. TULLOCH, M., et al. Windows 7 : Resource Kit. Washington : Microsoft Press, 2010. ISBN 978-0-7356-2700-0.
  4. McLEAN, I., THOMAS, O. Configuring Windows 7 : Training Kit. Washington : Microsoft Press, 2010. ISBN 978-0-7356-2708-6.
  5. Microsoft. Microsft MSDN [online]. 2009, 10.12.2010 [cit. 2011-01-19]. Volume Shadow Copy Service. Dostupné z WWW: <http://msdn.microsoft.com/enus/library/bb968832(VS.85).aspx>.
  6. HIPSON, P. D. Mastering Windows XP Registry. USA : Sybex, 2002. ISBN 978-0-7821298-78.
  7. DOSTÁL, J. VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍHO POČÍTAČE VE VZDĚLÁVÁNÍ. 1. Olomouc : Votobia Olomouc, 2008. 67 s. ISBN 978-80-7220-309-3.