JTIE 2011, 3(1):57-58 | 10.5507/jtie.2011.011

DEVELOPING APPLICATIONS FOR MAC OS X AND iOS

Jan LAVRINČÍK
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc
Ústav informatiky, MVŠO, Jeremenkova 1142/42

Published: April 1, 2011

Download citation