JTIE 2011, 3(1):37-41 | 10.5507/jtie.2011.007

DIDACTIC PLANNING ACTIVITY OF INSTRUCTION IN TECHNIQUE

Maria RACZYŃSKA
Instytut Informatyczno-Techniczny, Wydział Nauczycielski, Politechnika Radomska, Ul Malczewskiego 20 a 26-600 Radom, PL

The purpose of this article is to show the importance of didactic planning activity for lessons of technique. Author presents the principles of planning of didactic units and exemplary plan of instruction in technique.

Keywords: education, didactic planning, technique

Published: April 1, 2011

Download citation

References

  1. NIEMIERKO, B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Wyd. Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 207, s. 173. ISBN 978-83-60807-11-8.
  2. NOWACKI T. Leksykon pedagogiki pracy, Wyd. ITE, WSP ZNP, WSP TWP, Radom 2004, s. 177. ISBN 83-7204-335-3.
  3. SZYNKOWSKA, Z., Co w planowaniu piszczy? w: Pedagogika. Prace naukowe Nr 1/11/2004, s. 106. ISSN 1429-4656.
  4. PÓŁTURZYCKI, J. Dydaktyka dla nauczycieli. Wyd. Adam Marszałek. Toruń 1999, s. 195. ISBN 83-7322-365-7.
  5. KOTARBIŃSKI, T.: Traktat o dobrej robocie. Wyd. 6, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk, Wyd. Zakł±d Narodowy im. Ossolińskich 1975, s. 162 i nast.
  6. PLEWKA, Cz., Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, cz.2, Wyd. ITE, Radom 1999, s.105. ISBN 83-7204076-1.
  7. OKOŃ, W., Wprowadzanie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 2003, s. 395. ISBN 83-86770-21-X..
  8. NIEMIERKO, B., Między ocen± szkoln± a dydaktyk±. Bliżej dydaktyki. Warszawa 1997, WSziP, s.142-151. ISBN 83-02-06459-9.
  9. ARENDS, R.I.: Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa 1994, s.84-85. 83-02-05532-8.
  10. PLEWKA, Cz., Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, cz.2, Wyd. ITE. Radom 1999, s.111-112. ISBN 83-7204-076-1.