JTIE 2011, 3(1):33-36 | 10.5507/jtie.2011.006

TECHNICAL PROBLEMS OF MAKING MODEL BY PARAMETRIC METHODS FOR SUPPORT AUTHORING TOOLS

Josef MATĚJUS1, Josef ŠEDIVÝ2
1 Střední škola aplikované kybernetiky,, Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové
2 Přírodovědecká fakulta UHK, Katedra informatiky, Náměstí Svobody 301, 500 03 Hradec Králové

The report deals with possibilities of various information technologies integration into the thechnologically aimed subjects. Presently computer support of designing is inseparable part of technological subjects teaching. Study hours and assumption of parametric modelling technics can be made easy by the multimedia device usage.

Keywords: parametric modeling, multimedia support for teaching computer graphics, multimedia support teaching, virtual learning

Published: April 1, 2011

Download citation

References

  1. DOSTÁL, Jiří. Multimediální, hypertextové a hypermediální učební pomůcky - trend soudobého vzdělávání. Časopis pro technickou a informační výchovu, 2009, č. 3, s. 18 - 23. ISSN 1803-537X.
  2. FOŘT, Petr; KLETEČKA, Jaroslav. Autodesk Inventor - Funkční navrhování v průmyslové praxi. Brno: Computer Press, 2007. 318 s. ISBN 978-80-251-1773-6.
  3. HUBÁLOVSKÝ, Š.-ŠEDIVÝ J. Didaktické aspekty analýzy dat In: Media4u Magazine. no. X1 (2010),, ISSN 1214-9187.
  4. LINHART, Josef. Psychologie učení: Příručka pro studium na pedagogických fakultách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 392 s.
  5. MELEZINEK, Adolf. Inženýrská pedagogika. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1991. 140 s. ISBN 80-01-00672-4.
  6. PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7.
  7. SEDLÁČEK, Jan. Zkušenosti s využitím systému Mediasite na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové [online]. 2007 [cit. 2010-02-12]. Dostupný z WWW: < http://everest.natur.cuni.cz/konference/2007/prispevek/sedlacek.pdf >.
  8. ZATLOUKAL, Karel. Spolupráce v oblasti multimediální tvorby. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005, Hradec Králové, 8. - 11. 11. 2005. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s. 386 - 389, ISBN 80-7041-595-9.
  9. ZLÁMALOVÁ, Helena. E-learning a hodnocení kvality [online]. 2007 [cit. 2010-02-12]. Dostupný z WWW: < http://everest.natur.cuni.cz/konference/2007/prispevek/zlamalova.pdf >.