JTIE 2010, 2(3):43-44 | 10.5507/jtie.2010.046

MAC OS X SNOW LEOPARD: Mr. PERFECT

Jan LAVRINČÍK1,2, Milan KLEMENT1, Eva STRÁNSKÁ3
1 Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP Olomouc
2 Ústav informatiky, MV©O
3 Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta UP Olomouc

Published: December 1, 2010

Download citation

References

  1. POGUE, D. Mac OS X Snow Leopard: kompletní průvodce. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2010. 952 s. ISBN 978-80-251-2793-3.