JTIE 2010, 2(3):37-42 | 10.5507/jtie.2010.045

NONVERBAL CREATIVITY IN TECHNICAL EDUCATION AND ITS INFLUENCE ON THE SCHOOL MANAGEMENT

Jarmila HONZÍKOVÁ
University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of education, Department of technical education, Veleslavinova 42, 306 14 Pilsen, Czech Republic

This article deals with the research of creative skills within the project Nonverbal creativity in technical education carried out within the scope of grant GAČR 406/07/0109. This project deals with the research of nonverbal creativity and at the same time it will try to show how to develop the creativity in technically oriented subjects at work with the school education programme.

Keywords: technical education, nonverbal creativity

Published: December 1, 2010

Download citation

References

  1. BUZAN, T. Mentální mapování. - 1. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-200-3.
  2. CAGÁŇOVÁ, D. - RUSKOVÁ, D.: Tvorivé metódy s divergentným systémom myslenia vo výučbe cudzích jazykov. Divergent creative thinking methods in foreign language teaching. In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. - ISSN 1336-1589. - Č. 20 (2006), s. 33-37
  3. HONZÍKOVÁ, J.; MACH, P.; NOVOTNÝ, J. a kol. Alternativní přístupy k technické výchově. - 1. vyd. Plzeň: ZČU, 2007.
  4. HONZÍKOVÁ, J. Nonverbální tvořivost v technické výchově. - 1. vyd. Plzeň: ZČU, 2008. 102 s. + CD. ISBN 978-80-7043-714-8.