JTIE 2010, 2(1):106-109 | 10.5507/jtie.2010.023

INTEGRATING INTERACTIVE FLASH ANIMATIONS AND JAVA APPLET IN LMS MOODLE

Martin MAGDIN
Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, 949 01, Nitra, SR

The paper discuss about efficient and simple solution to the problem of integrating interactive flash animations and JAVA applet within LMS MOODLE. We created easy-to-use application for generating the HTML code, which is necessary for show files correctly in LMS MOODLE.

Keywords: LMS MOODLE, interactivity, flash animations, JAVA applet, application FlashGen

Published: April 1, 2010

Download citation

References

  1. SUDOLSKÁ, M., POMFFYOVÁ, M.: Vybrané kapitoly z didaktiky informatiky. 1.vydanie. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum. 2006. ISBN 80-8052-266-9
  2. KAPUSTA, J. - SKALKA, J TURČÁNI, M.: Chýba vám niečo v Moodle? Tak si to doprogramujte!. In Spolupráce univerzit při efektivní tvorbě a využívání vzdělávacích zdroju. Praha : ČVUT Praha, 2006, s. 37-42. ISBN 80-239-6601-4.
  3. http://www.uniba.sk/index.php?i d=1310 [online] [cit. 2009-03-20]
  4. http://moodle.org/mod/data/view.php?id=7246 [online]
  5. http://www.adobe.com/devnet/flash/?view=quick start [online]