JTIE 2010, 2(1):102-105 | 10.5507/jtie.2010.022

MY FUTURE JOB- VOCATIONAL GUIDANCE AT TECHNOLOGY LESSONS IN SECONDARY SCHOOL

Marta CIESIELKA
Akademia Górniczo - Hutnicza; Wydział, Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej; Al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków; Polska;

The article presents the proposal for the realization of plots from the scope of the vocational guidance at technique lessons in the secondary school (gymnasium), using the application "My future job".

Keywords: vocational guidance, technology in secondary school (gymnasium)

Published: April 1, 2010

Download citation

References

  1. Materiały z II Międzynarodowego Sympozjum dotyczącego Rozwoju Zawodowego i Polityki Społecznej Vancouver, Canada, marzec 2001 - http://www.sdsiz.pl
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002 r. nr 51, poz. 458 oraz z 2003 r. nr 210, poz. 2041)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4 poz. 17)
  4. DOSTÁL, J. Výukový software a počítačové hry - nástroje moderního vzdělávání. Journal of Technology and Information Education, 2009, Vol. 1, No 1, s. 24 - 28
  5. KRAWCZYK L, KULPA A., MAICKA M.: Orientacja zawodowa. Przewodnik nauczyciela gimnazjum i szkoły podstawowej. Wyd. Szkolne PWN, Warszawa - Łódź 1999
  6. GOŁOMSTOK A.E. (red.): Szkoła i wybór zawodu, PWN, Warszawa 1972
  7. WORONIECKA J., Zajęcia aktywizujące uczniów do samodzielnego wyboru zawodu, COMPW-Z MEN, Warszawa 1999
  8. Bank Karier - http://www.bankkarier.pl/