JTIE 2010, 2(1):95-97 | 10.5507/jtie.2010.020

INNOVATION OF SCHOOL INFORMATION SYSTEM BY MEANS OF WIFI

Jindřich DANĚK
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR

Article focuses on a question of the enlistment of new wireless technologies into school information system. New wireless technologies are faster and of better quality and therefore they can substitute a metallic net. In school information system they can represent an important role both in educational process and in principalship.

Keywords: information system, school information system, wirelless technologies, WiFi

Published: April 1, 2010

Download citation

References

  1. DOSTÁL, J. Školní informační systémy. In Infotech 2007. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí konané 11. 9. 2007 v Olomouci. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007, s. 540-547. ISBN 978-80-7220-301-7.
  2. HAROLD, D. Bezdrátové sítě Wi-Fi. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 336 s. ISBN 80-247-1421-3.
  3. HORÁK, J., KERŠLÁGER, M. Počítačové sítě pro začínající správce. 4. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 328 s. ISBN 978-80-2512073-6.
  4. KAPOUNOVÁ, J., PAVLÍČEK J. Počítače ve výuce a učení. 1. Vyd. Ostrava: Ostravská univertita, 2003. ISBN 80-7042-265-3.
  5. KLEMENT, M., LAVRINČÍK, J. Bezdrátové sítě. In Infotech 2007. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí konané 11. 9. 2007 v Olomouci. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007, s. 579-582. ISBN 978-80-7220-301-7.
  6. KOLIBAČ, R. eLearning - moderní forma vzdělávání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80-7042-970-4.
  7. STRÁNSKÝ, P. Wi-Fi 802.11n: průlom nebo propadák? [on-line]. 19.8.2008. [cit. 10. 11. 2009]. Dostupné na World Wide Web .
  8. SUCHÁNEK, P. Informační system vysoké školy jako součást projektu virtuální univerzity. 1.vyd. Karviná: SU OPF Karviná, 2003. ISBN 80-248-0260-0.