JTIE 2010, 2(1):91 | 10.5507/jtie.2010.018

COMPETENCE IN EDUCATION

Jan KUBRICKÝ
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Published: April 1, 2010

Download citation