JTIE 2010, 2(1):87 | 10.5507/jtie.2010.015

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN SCHOOL

Jiří DOSTÁL
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR

Published: April 1, 2010

Download citation

References

  1. (BRDIČKA, B. a kol. Informační a komunikační technologie ve škole : pro vedení škol a ICT metodiky. Praha : VUP, 2010. 72 s. ISBN 978-80-87000-31-1.