JTIE 2010, 2(1):85-86 | 10.5507/jtie.2010.014

ADOBE CAPTIVATE - THE TOOL FOR THE INTERACTIVE E-LEARNING MATERIAL CREATION

Iveta ŽOUŽELKOVÁ, Zdenka PROKOPOVÁ
Ústav aplikované informatiky, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Adobe Captivate 4

Published: April 1, 2010

Download citation

References

  1. Adobe Systems Incorporated. Adobe Captivate 4 [online]. c2009 [cit. 2009-12-20]. Dostupný z WWW: .
  2. Software Amos : Adobe Captivate 4 [online]. c2008 [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW: .
  3. BAŇAROVÁ, Jitka. Adobe Captivate jako multimediální nástroj a jeho využívání na Ekonomické fakultě, VŠB-TU Ostrava [online]. 2008 [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW: .
  4. Wikipedia : Adobe Captivate [online]. 2009 [cit. 2010-01-10]. Dostupný z WWW: .
  5. BRICHTA, Ondřej. Recenze Macromedia Captivate - pomocník při výuce počítačových programů. Živě : Computer [online]. 2005 [cit. 2010-01-10]. Dostupný z WWW: .
  6. ARAH, Tom. Adobe Captivate 4. PCPRO [online]. 2009 [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW:.