JTIE 2010, 2(1):24-28 | 10.5507/jtie.2010.004

TECHNIQUES EVALUATION - COMLEXITY CONDITION IN TECHNICAL SUBJECTS TEACHING

Jiří KROPÁČ sr., Jiří KROPÁČ jr., Jitka PLISCHKE
Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, ČR

The encorporation of techniques evaluation into the technical subjects teaching represents the complexity condition for their teaching. The term ´complexity´ represents completeness, which means that through educational results the education fulfills its role in full. The complexity is associated with the integration of educational results. The article elaborates main approaches to the encorporation of techniques evaluation into the technical subjects teaching. The problematics is demonstrated on the example of the instruction aimed at the municipal waste combustion.

Keywords: complexity condition for teaching, technical subjects, techniques evaluation, municipal waste combustion

Published: April 1, 2010

Download citation

References

 1. KROPÁČ, J. a KROPÁČOVÁ, J. Didaktická transformace pro technické předměty. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-244-1431-7.
 2. BYČKOVSKÝ, P. a KOTÁSEK, J. Nová teorie klasifikování kognitivních cílů ve vzdělávání: Revize Bloomovy taxonomie. Pedagogika, 2004, roč. 54, s. 227-242. ISSN 0031-3815.
 3. KROPÁČ, J. a PLISCHKE, J. Integrace výsledků vzdělávání v obecně technických předmětech. In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu : sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu [CD-ROM]. Brno: Univerzita obrany, 2009. ISBN 978-80-7231-650-2.
 4. KROPÁČ, J. st., KROPÁČ, J. ml. a PLISCHKE, J. Komplexnost výsledků vzdělávání v obecně technických předmětech. Připraveno k publikaci - XXVIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu.
 5. WOLFFGRAMM, H. Allgemeine Technologie. Leipzig: VEB Fachbuchverlag, 1978.
 6. WOLFFGRAMM, H. Allgemeine Technologie. Band 1. Teil 1. Hildesheim: Verlag Franzbecker, 1994. ISBN 3-88120-241-2.
 7. FURMANEK, W. a WALAT, W. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli technikiinformatyki. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2002. ISBN 83-88845-08-X.
 8. TONDL, L. Technologické myšlení a usuzování. Praha: Filosofia, 1998. ISBN 807007-105-2.
 9. Referenční dokumenty BREF [online]. [cit. 2010-02-22]. Dostupné na WWW: .
 10. BANSE, G. Technikfolgenabschätzung: Ein strategisches Rahmenkonzept mit politischem Anspruch. Unterricht - Arbeit + Technik, 2008, Jahrgang 10, Heft 39, Ss. 59-62. ISSN 14388987.
 11. Zákon č.106/2005 Sb., o odpadech [online]. [cit. 2010-02-24]. Dostupné na WWW:
 12. WWW stránky SAKO Brno jsou dostupné na http://www.sako.cz/informace/, WWW stránky ZEVO Praha jsou dostupné na http://www.psas.cz/, WWW stránky TERMIZO Liberec jsou dostupné na http://www.termizo.cz/
 13. HYŽÍK, J. Energetické využívání výhřevné frakce z MBÚ. Odpadové fórum, 2009, roč.10, č. 10, s. 11-12. ISSN 1212-7779.
 14. http://www.mapy.cz/
 15. HYŽÍK J. Energetické využívání odpadu je nepostradatelné. Odpady, 2008, roč. 18, č. 1, s. 21-22. ISSN 1210-4922.
 16. PEROUTKA, K. a SUZOVÁ, J. Znečišťující látky z energetického využití odpadů - fakta a mýty. Odpady, 2008, roč. 18, č. 4, s. 2022. ISSN 1210-4922.