JTIE 2013, 5(1):63-66 | 10.5507/jtie.2013.009

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT ORIENTATION IN THE FIELD OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Ondřej NEUMAJER
Katedra informačních technologií a technické výchovy, Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 116 39 Praha 1

The paper summarizes results of the research in which the analysis of submitted applications for accreditation in the continuous professional development of teachers dealing with information and communication technologies (ICT) was realised. These applications for accreditation are tracked separately: educational programs on basic ICT literacy, the ICT methodology, pedagogical documentation and programs dealing with computer science, programming and algorithms. The results should help in designing and shaping the new career system of continuous professional development of teachers.

Keywords: continuous professional development, information and communication technologies, computer science, research, didactics, career professional development

Published: April 1, 2013

Download citation

References

  1. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2010/2011. Praha: Česká školní inspekce. 2012. Dostupné on-line http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocnizpravy/Vyrocni-zprava-CSI-za-skolni-rok-20102011.
  2. NEUMAJER, O. Výzkum struktury vzdělávání učitelů v oblasti ICT v roce 2012 in Sborník mezinárodní konference ICT ve vzdělávání. [v tisku]. Olomouc: UPOL, 2013.
  3. Akreditace v systému DVPP. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2012. Dostupné on-line http://www.msmt.cz/vzdelavani/akreditace-vsystemu-dvpp.
  4. Tisková zpráva. Program "EU peníze školám" zaznamenal úspěch. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 16. 10. 2012. Dostupné on-line http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/programeu-penize-skolam-zaznamenal-uspech.
  5. RAMBOUSEK, V., HUSTOPECKÝ, J., NEUMAJER, O., MUDRÁK, D. PROCHÁZKA, J., ŠTÍPEK, J. Výzkum informační výchovy na základních školách. Praha: Koniáš, 2007. 360 stran. ISBN 80-8694810-2.
  6. STARÝ, K., DVOŘÁK, D., GREGER, D., DUSCHINSKÁ, K. Profesní rozvoj učitelů. Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-2462087-9.