JTIE 2009, 1(1):136-138 | 10.5507/jtie.2009.027

PHP LANGUAGE IN TEACHER TRAINING OF INFORMATION TECHNOLOGY

Jan KUBRICKÝ
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

The paper deals with content innovation in teacher training of information technology, paticularly with creating dynamic websites. Basic description of the PHP language is given and arguments for its integration into teaching are discussed.

Keywords: PHP, internet, dynamic www pages, education for information

Published: April 1, 2009

Download citation

References

  1. BRÁZA, J. PHP 5. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1146-X.
  2. ZAJÍC, P. PHP (1) - Historie a budoucnost [online]. [cit. 2008-11-12]. .
  3. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. [cit. 2008-12-12]. .
  4. DOSTÁL, J. Tvorba a správa webu 1 [CDROM]. Olomouc : PdF UP, 2007. ISBN 978-80-244-1936-7.
  5. DOSTÁL, J. Tvorba a správa webu 2 [CDROM]. Olomouc : PdF UP, 2007. ISBN 978-80-244-1937-4.
  6. DOSTÁL, J. Tvorba a správa webu 3 [CDROM]. Olomouc : PdF UP, 2007. ISBN 978-80-244-1938-1.
  7. DOSTÁL, J. Tvorba a správa webu 4 [CDROM]. Olomouc : PdF UP, 2007. ISBN 978-80-244-1939-8.
  8. LACKO, L. PHP a MySQL. 1. vyd. Brno : CP books, 2005. ISBN 80-251-0397-8.
  9. KROPÁČ, J., CHRÁSKA, M. Výchova v obecně technických předmětech. 1. vyd. Olomouc : PdF UP, 2004. ISBN 80-2440897-X.