JTIE 2009, 1(1):111-114 | 10.5507/jtie.2009.022

WASTE AND WASTE PROCESSING AS A CONTENT OF TRAINING FOR TECHNICAL SUBJECT TEACHERS

Jiří KROPÁČ sr., Jiří KROPÁČ jr.
Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,, Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

First part of the paper is focused on checking knowledge of students of technical and IT pedagogical studies in waste. Issues that are important for waste and waste processing in classwork are mentioned in latter part of the paper.

Keywords: waste, waste processing, knowledge, pedagogical study

Published: April 1, 2009

Download citation

References

  1. FURMANEK, W. a WALAT, W. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli techniki-informatyki. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2002. ISBN 83-88845-08-X.
  2. BENEŠ, P. a VALÁŠEK, M. Metody tvůrčí práce: zvyšující tvůrčí potenciál. 2. rozšířené vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-192-6.
  3. WILKENING, F. a KASTL, R. Inhaltsund Methodenkonzept des Technikunterrichts. Polytechnische Bildung und Erziehung, 1990, roč. 32, č. 6, s. 194-197. ISSN 0032-4116.
  4. RYCHLÍKOVÁ, B. Průmysl a životní prostředí. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 1994. ISBN 80-7042-076-6.
  5. Zákon č.106/2005 Sb., o odpadech. Dostupné na http://biom.cz/leg/sb03305_106.pdf
  6. STUDENIC, A. Nová směrnice o odpadech z pohledu energetického využití odpadů. Odpadové fórum, 2008, roč. 9, č. 10, s. 8-9. ISSN 1212-7779.
  7. REDAKCE Energetické využití odpadů v právních a strategických dokumentech ČR. Odpadové fórum - mimořádné číslo, listopad 2007, s. iii-iv. ISSN 1212-7779.