JTIE 2009, 1(1):96-100 | 10.5507/jtie.2009.016

PEDAGOGICAL AUTHORITY OF TECHNOLOGY TEACHER ON CO-OPERATION COMPETENCY AREA

Krzysztof PYTEL
Instytut Techniki, Wydz. Mat-Fiz-Tech, UP, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, PL

Teacher, especially technology teacher should shape patience, persistence and circumspection in pupils' behavior. He should teach them to be conscientious and hardworking. These needs teacher should hold up to himself. This is a precondition to be a pedagogical authority. Pupils would respect teacher who professionally relay knowledge, who represents unchangeable rules of plain dealing and persistent virtue. The analysis of perception teacher by pupils in selected schools are shown in this paper. Pupils need guides, wise authorities, someone who could find bright solution in any conflict situation - is a conclusion of prepared analysis.

Keywords: teaching, didactics, technology

Published: April 1, 2009

Download citation

References

  1. BARANIEWICZ D., Samoocena pracy studentów realizujących praktyki pedagogiczne, mat. z konferencji poświęconej miejscu i roli praktyki w edukacji nauczycieli dla reformowanej szkoły, Kraków 2002.
  2. DEPEŠOVÁ J. TOMKOVÁ V. Tradičné technológie a 21. storočie. [W] Zborník Konferencia Katedra pedagogiky. PF UKF, Nitra 2001. str. 410-413. ISBN 80-8050470-9
  3. KOZÍK T, VARGOVÁ M. Štúdium učiteľstva v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. [W] Technické vzdelávanie v informačnej spoločnosti. Zborník. PF UKF, Nitra 2004. 5572 s. ISBN 80-8050-745-7, EAN 9788080507459.
  4. NOGA H., Kompleksowe wykorzystanie środków dydaktycznych w zastosowaniu do przedmiotu elektrotechnika teoretyczna, Podstawy zastosowań środków multimedialnych w wybranych dziedzinach techniki, I Ogólnopolskie Warsztaty Multimedialne w Dydaktyce Techniki, Szczecin 24-25 XI 1994, Wyd. Szczecin 1995, s.271276. ISSN 1232-5848.
  5. NOGA H., Antywychowawcze aspekty gier komputerowych. Paedagogia Christiana 1999, nr 3, s.129-139. ISSN 1505-6872.
  6. NOGA H., Czy nowoczesność niweczy trud wychowania? [w] Wychowawca 1998, nr 5, s.38-41. ISSN 1230-3720.