JTIE 2009, 1(1):45-48 | 10.5507/jtie.2009.007

METHODOLOGY OF DESIGNING OF HYPERMEDIA DIDACTIC PROGRAM

Wojciech WALAT
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Techniki, ul. Rejtana 16A, 35-310 Rzeszów

In this paper wrote over the component components of procedure of designing of study the hypermedia of didactic program (HDP). Work over this runs the type the program from qualification of general didactic aims, with what there is to serve the working out, across the study of tools of preliminary control, the study of strategy of teaching and at last proper projection and realization of didactic study (in our the case the HPD).

Keywords: information education, media education, hypermedia didactic program

Published: April 1, 2009

Download citation

References

  1. CHRÁSKA M., CHRÁSKOVÁ M., Postoje žáků různých typů středních škol k osobnímu počítači [w] Technika - Informatyka - Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej. Suplement. Rzeszow 2007, s. 17 - 27, ISBN 978-83-88845-94-9.
  2. DOSTÁL J., Rozvoj Celoživotního vzdělávání učitelů v oblasti využívání počítače ve vzdělávání [w] Technika - Informatyka - Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej. Tom VIII. Rzeszow 2007, s. 208 - 212, ISBN 978-83-88845-91-8.
  3. KULIGOWSKA K., Doskonalenie lekcji. WSiP, Warszawa 1984, s. 189-194, cyt. za
  4. WĘGLIŃSKA M.: Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych. Impuls, Kraków 1998.
  5. LIB W., Methodology of the elaboration multimedia didactic programmes, "Technologu and Society 2006", Zadar 2006.
  6. NIEMIERKO B., Między oceną szkolną a dydaktyką. WSiP, Warszawa 1991.
  7. PAVELKA J., Kľúčové zručnosti a technická výchova [w] Technika - Informatyka - Edukacja. Red. W. Walat, Rzeszów 2006.
  8. STRYKOWSKI W., STRYKOWSKA J., PIELACHOWSKI J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Wyd. eMPi2, Poznań 2003, s. 22-23.
  9. SZOTKOWSKI R., Typy učitel dle využití počítače a dataprojektopru při výuce na základní škole. Infotech 2007. Olomouc 2007, s: 47 - 51. ISBN 978-80-7220-301-7.
  10. WALAT W., Edukacyjne zastosowania hipermediów. Wyd. UR. Rzeszów 2004. ISBN 978-83-7338-329-6.