JTIE 2009, 1(1):39-44 | 10.5507/jtie.2009.006

E-LEARNING IN THE MULTI-USER VIRTUAL ENVIRONMENT

Hana Marešová
Katedra českého jazyka a literatury a Odbor ICT vzdělávání CCV, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

The article refers to the possibilities of use the multi-user virtual environment (MUVE) applications in the computer assisted learning. MUVE applications incorporate computer graphics, sound simulation and networks to simulate the experience of real time interaction between multiple users in a shared three-dimensional virtual world. In the area of education, these applications can be used for training, simulation, teaching, virtual meetings and conferences and so on. The differences between the early communication tools and MUVE is based especially on the simulation of real environment by 3D virtual graphics objects, 3D graphical representation of each user (avatar) or communication by virtual "face to face" in real time.

Keywords: multi-user virtual environment, e-learning, virtual reality, online education, internet, multimedia

Published: April 1, 2009

Download citation

References

 1. BALANSKAT, A., BLAMIRE, R., KEFALLA, S. The ICT Impact Report: A review of studies of ICT impact on schools in Europe [online]. Insight - observatory for new technologies and education, 29. 1. 2007. URL: http://insight.eun.org/ww/en/pub/insight/misc/specialreports/impact_study.htm.
 2. BRANČÍKOVÁ, S. Virtuální realita na MZLU v Brně [online]. 22. 2. 2007. URL: http://www.mendelu.cz/tz/vr.html.
 3. BRDIČKA, B. Skutečné vzdělávání v neskutečném světě [online]. Česká škola. 30.10.2006. URL: http://www.ceskaskola.cz/ictveskole/ar.asp?ari=103352&cai=2129.
 4. BRDIČKA, B. Víceuživatelské virtuální prostředí a možnosti jeho využití ve vzdělávání [online]. Praha: Karlova univerzita, 1999. URL: http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/MUVE/.
 5. BRDIČKA, B. Víceuživatelské virtuální prostředí a možnosti jeho využití ve vzdělávání [online]. UK Praha, 5/1999. URL: http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/MUVE/.
 6. FOJTÍK, R. Co znamená e-learning. Česká škola [online]. 9.3.2001. URL: http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=2345&CAI=2129&EXPS=%22NEBOJME*%22%22E-LEARNING%22.
 7. JUKES, I., DOSAJ, A. Digital tools for digital students [online]. The InfoSavvy Group, February 2003. URL: http://www.apple.com/au/education/digitalkids/disconnect/landscape.html.
 8. KOPŘIVA, T. Virtuální realita pro všechny [online]. Computerworld, 38/1999. URL: http://archiv.computerworld.cz/cwarchiv.nsf/clanky/E6BD2D6E35AABFB7C12569B00055BA95?OpenDocument.
 9. MAREŠOVÁ, H. Mateřský jazyk a informační technologie [online]. Veřejná správa. Ministerstvo vnitra a Policejní prezidium ČR, č. 25, 2006. Část dostupná na: http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2006/25/tema3.html.
 10. MAREŠOVÁ, H. Nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání. Sborník z mezinárodní konference Trendy ve vzdělávání 2008. Olomouc, s. 374378, ISBN 978-80-7220-311-6.
 11. Marešová, H. Využití ICT v ČJL. POŠKOLE 2005, Sborník Národní konference o počítačích ve škole, ČVUT Praha 2005, s. 115121, ISBN 80-239-4633-1.
 12. MITTELBACH, J. České vysoké školy vstupují do světa Second Life [online]. DigiWeb.cz, 16. 1. 2008. URL: http://digiweb.ihned.cz/c1-22774090-ceskevysoke-skoly-vstupuji-do-sveta-second-life.
 13. Reuters. Thought control in Second Life [online]. 28. 11. 2007. URL: http://www.smh.com.au/news/web/thought-control-in-secondlife/2007/11/28/1196036953557.html.
 14. Rob, CZ. Výuka architektury ve virtuálním světě [online]. Second Life, 27. září 2007. URL: http://www.secondlife.cz/vyukaarchitektury-ve-virtualnim-svete-0.
 15. ŘÍHA, D. Avatar cyberspace - matrix v embryonálním studiu? [online]. Cit. 5. 12. 2008. Dostupné na: http://www1.cuni.cz/rihad/med/AVATARCB.htm.
 16. Second Life. Cit. 5. 12. 2008. Dostupné na: http://www.secondlife.com.
 17. THIJS, A., ALMEKINDERS, R., BLIJLEVEN, P., PELGRUM, W. J., VOOGT, J. Learning through the web: A literature study on the potential uses of the web for student learning [online]. 2001. URL: http://www.decidenet.nl/Publications/Web_Based_Learning.pdf.
 18. TINIO, V. L. ICT in Education [online]. Cit. 5. 12. 2008. URL: http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimer-edu.pdf.
 19. WAGNER, J. Nebojme se e-learningu. Česká škola [online]. 29. 6. 2004. URL: http://ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=101806&CAI=2131&EXPS=%22NEBOJME*%22.