JTIE 2009, 1(1):33-38 | 10.5507/jtie.2009.005

QUALITY OF EDUCATIONAL PROGRAMS' AND EVALUATION

Milan KLEMENT
Katedra technické a informační výchovy,, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR

The paper treats the posibility of an educational programs quality evaluation based upon a created educational programs evaluation system. To make the use of the evaluation system thus created easier, new software applications were developed.

Keywords: educational program, evaluation system, evaluation areas, evaluation criteria

Published: April 1, 2009

Download citation

References

  1. KLEMENT, M. Pojetí výuky ICT na Katedře technické a informační výchovy PdF UP. In DIDMATTECH ´2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července 2003. Olomouc: UP, 2003, s. 315 320. ISBN 80-7067-664-7.
  2. KLEMENT, M. - ZABLOUDILOVÁ, A. Pojetí a uspořádání výuky ICT v rámci Pedagogické fakulty UP Olomouc. In Sborník z mezinárodní vědecké konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání, Zlín 4 a 5. června 2003. Zlín: UTB, 2003, s. 97 - 104. ISBN 807318-138-X.
  3. KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: UP, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6.
  4. KLEMENT, M. Kritéria hodnocení výukového software. In DIDMATTECH ´2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července 2003. Olomouc: UP, 2003, s. 301 - 304. ISBN 80-7067-664-7.