JTIE 2009, 1(1):29-32 | 10.5507/jtie.2009.004

HUMANIZATION - TODAY'S TIME TREND

Čestmír SERAFÍN
Katedra technické a informační výchovy,, Pedagogická fakulta Univerzity, Palackého, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Integrating persons with infliction of health is requires complex solution to the communities, to which it should be forgo deeper knowledge problems of health handicapped.

Keywords: humanization, technology, handicapped person, aids for handicap

Published: April 1, 2009

Download citation

References

  1. PROCHÁZKOVÁ, I. a kol. Technická výchova, součást humanistického modelu pregraduální přípravy učitelů. Olomouc : Votobia, 2004
  2. ARMAND, L. Technics and Humanism. Technicity. Praha: Litteraria Pragensia, 2006
  3. ŠINDELÁŘ, J. Technika a humanismus v západoněmeckém myšlení o německé kritice techniky se zvláštním zřetelem k romantizujícím proudům. Praha : Academia, 1967
  4. KRHUTOVÁ, L. a kol. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. Univerzita Palackého, Olomouc 2005
  5. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [cit. 2008-16-10] Dostupné na
  6. Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2007. [cit. 2008-16-10] Dostupné na
  7. Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením. Usnesení vlády č. 605 ze dne 16.června 2004. Praha : 2004. [cit. 2008-16-10] Dostupné na
  8. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009. Praha : Úřad vlády ČR, 2005