JTIE 2009, 1(1):23-28 | 10.5507/jtie.2009.003

INSTRUCTIONAL SOFTWARE AND COMPUTER GAMES - TOOLS OF MODERN EDUCATION

Jiří DOSTÁL
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, Česká republika

The article deals with the issue of using instructional software in education. Mostly, it attends to the terminology determination of essential concepts, classification of instructional software and the area of instructional computer games.

Keywords: instructional software, ICT in education, computer, instructional computer game, digital game in education, educational video game

Published: April 1, 2009

Download citation

References

 1. KLEMENT, M. Možnosti evaluace výukových programů. In Trendy technického vzdělávání. Olomouc : Votobia, 2005. s. 17. - 29. ISBN 80-7220-227-8.
 2. DOSTÁL, J. Počítač ve vzdělávání (Computer in education). Olomouc : Votobia, 2007. 125 s. ISBN 978-80-7220-295-2. Dostupné na: http://nazornost-ucebnipomucky.xf.cz/pocitac_ve_vzdelavani_1.pdf.
 3. SUTHERLAND, R. - FACER, K. - FURLONG, R. - FURLONG, J. A new environment for education? The computer in the home. Computers & Education. Volume 34, Issues 3 - 4, 1 April 2000, Pages 195 - 212. ISSN 0360-1315. Go to original source...
 4. SZOTKOWSKI, R. Počítač ve výuce. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeámus, 2007. s. 93 - 96. ISBN 978-80-7041-776-8.
 5. SQUIRES, D. - MCDOUGALL, A. Choosing And Using Educational Software. London : Routledge 2002. 144 s. ISBN 0-75070306-7.
 6. WALAT, W. Multi- i hipermedialne programy dydaktyczne. In Infotech 2007 moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc: Votobia, 2007. s. 451 - 456. ISBN 978-80-7220-301-7. Dostupné na: http://infotech.upol.cz/web_sbornik/sbornik_INFOTECH07_dil_1.pdf.
 7. SHELDON, J. P. Gender Stereotypes in Educational Software for Young Children. Sex Roles. Volume 51, Numbers 7 - 8 / October, 2004. Pages 433 - 444. ISSN 1573-2762. Go to original source...
 8. MACFARLANE, S. - SIM, G. - HORTON, M. Assessing usability and fun in educational software. In Interactive Design And Children (Proceedings of the 2005 conference on Interaction design and children). Boulder, Colorado : ACM, 2005. p. 103 - 109. ISBN 159593-096-5. Go to original source...
 9. SQUIRES, D. Educational software and learning: subversive use and volatiledesign. In System Sciences (Proceedings of the 32nd Annual Hawaii International Conference). Maui, HI, USA : 1999. pp. 7 - 14. ISBN 07695-0001-3. Go to original source...
 10. ROSCHELLE, J. - DIGIANO, CH. - KOUTLIS, M. et all. Developing Educational Software Components. Computer. vol. 32, no. 9, pp. 50 - 58, Sept., 1999. ISSN 00189162. Go to original source...
 11. SQUIRES, D. - PREECE, J. Usability and learning: Evaluating the potential of educational software. Computers & Education. Volume 27, Issue 1, August 1996, Pages 15 - 22. ISSN 0360-1315. Go to original source...
 12. WALAT, W. - LIB, W. Konstruowanie struktury multimedialnych programów dydaktycznych (MPD) [w] Pedagogika & Informatyka. Red. A. Mitas, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2004, s. 159-164.
 13. PIECUCH, A. Interfejs programowy užitkowania w multimedialnych programech dydaktycznych. In Didmattech. Olomouc : Votobia, 2008. s. 550 - 553. ISBN 80-7220296-0.
 14. BURIANOVÁ, E. Matematický a výukový software. Ostrava : OU, 2003. s. 74. ISBN 807042-867-8.
 15. MAZÁK, E. Počítačové výukové programy a metodika jejich tvorby. Praha : Ústav školských informací, 1988. 119 s.
 16. ELMANOVÁ, O. Dítě a hračka. Praha : SPN, 1964. 107 s.
 17. MIŠURCOVÁ, V. - FIŠER, J. - FIXL, V. Hra a hračka v životě dítěte. Praha : SPN, 1980. 143 s.
 18. OPRAVILOVÁ, E. - MIŠURCOVÁ, V. Hračka a dítě. In Hračka - svět dítěte. Gottwaldov : Oblastní galerie v Gottwaldově, 1976. 105 s.
 19. DOSTÁL, J. Informační a počítačová gramotnost - klíčové pojmy informační výchovy (Informative and computer literacy - key words of education for information). In Infotech 2007 - moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc: Votobia, 2007. s. 60 - 65. ISBN 97880-7220-301-7. Dostupné na: http://infotech.upol.cz/web_sbornik/sbornik_INFOTECH07_dil_1.pdf.
 20. AMORY, A. - NAICKER, K. - VINCENT, J. - ADAMS, C. The use of computer games as an educational tool: identification of appropriate game types and game elements. British Journal of Educational Technology. 2002. Volume 30 Issue 4, Pages 311 - 321. ISSN 1467-8535. Go to original source...
 21. GRIFFITHS, M. D. - DAVIES, M. - CHAPPELL, D. Online computer gaming: a comparison of adolescent and adult gamers. Journal of Adolescence. Volume 27, Issue 1, February 2004, Pages 87 - 96. ISSN 0140-1971. Go to original source...
 22. GIBSON, D. - ALDRICH, C. - PRENSKY, M. Games And Simulations in Online Learning: Research And Development Frameworks. Hershey : Information Science Pub, 2006 402 s. ISBN 9781599043043.
 23. PRENSKY, M. Digital game-based learning. New York : McGraw-Hill, 2001. 442 s. ISBN 0-0714-5400-4.
 24. CHROMÝ, J. Počítačové hry ve výuce - možnosti tvorby. Media4u Magazine. 4/2008, s. 14 - 17. ISSN 1214-9187.
 25. DOSTÁL, J. Učební pomůcky a zásada názornosti. Olomouc : Votobia, 2008. 40 s. ISBN 978-80-7220-310-9. Dostupné na: http://nazornost-ucebni-pomucky.xf.cz/ucebni_pomucky_a_zasada_nazornosti.pdf.