JTIE - Journal of Technology and Information Education

JTIE (Journal of Technology and Information Education) je nezávislý vědecký časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technického vzdělávání, výuky informatiky a příbuzných disciplín (koncept STEM). Mimo tento rámec jsou publikovány i práce orientované na využívání informačních (digitálních) technologií ve výuce různých vyučovacích předmětů a teorii e-Learningu.

Časopis vychází dvakrát ročně. Na počátku roku jsou otevřena dvě čísla, která jsou postupně plněna články. Tím jsou odstraněny prodlevy v čekání článků úspěšně prošlých recenzním řízením na publikování. V závěru roku jsou kompletní čísla vydána v tištěné podobě.
Rukopisy prochází přísným recenzním řízením (Double-Blind Peer Review). JTIE je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je pro jednotlivé uživatele i instituce volně k dispozici (bez poplatku): uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat a odkazovat na plné texty článků, nebo je používat pro jakýkoliv jiný účel v souladu s platnými zákony, aniž by potřebovali předchozí povolení od autora nebo vydavatele. Uvedené je v souladu s definicí BOAJ otevřeného přístupu.


  • Časopis je zařazen v databázi ERIH (databáze uznávaná dle Metodiky pro hodnocení VaV).
  • Časopis je evidován Ministerstvem kultury České republiky pod číslem E 18729.
  • Každému článku je přidělováno unikátní číslo DOI.
  • V roce 2016 je JTIE evaluován pro zařazení do databází Web of Science (Journal Citation Reports) a SCOPUS.

Nová šablona pro rukopisy

V sekci "Pokyny pro autory" byla zveřejněna nová šablona pro přípravu rukopisů. Naleznete v ní mj. mnoho cenných rad pro vytvoření dobrého rukopisu.


Výzva pro nové recenzenty

Redakce hledá nové recenzenty rukopisů. Pokud máte zájem, registrujte se prostřednictvím informačního systému JTIE (manuál recenzenta ke stažení). Děkujeme za spolupráci. Redakce JTIEProQuest
Google Scholar
ERIH PLUS
WorldCat

Přílohy

Stáhnout soubormonotematicke_cislo_jtie_2_2017.pdf

Velikost: 318.96 kB