JTIE 2017, 9(1):213-222 | 10.5507/jtie.2017.017

USE OF WI-FI NETWORKS AMONG PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS

Václav ŠIMANDL, Patrik KLOFÁČ
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika

The article looks at the ways lower secondary and primary school pupils and teachers in the Vysočina Region make use of Wi-Fi networks. Attention has been devoted to technical aspects of their implementation as well as to the various benefits and the possible complications that a chosen solution has brought. Our research has covered a wide range of schools that use Wi-Fi networks and make them accessible only for teachers or for teachers and pupils as well as schools that are not in possession of Wi-Fi networks. In-depth, semi-structured interviews have been carried out with school headmasters and network managers. The results show that most of the interviewed schools use Wi-Fi networks to support teaching and learning. However, these networks are usually accessible for teachers only. According to our findings, schools in which at least some lessons are based on tablet and Internet use are quite rare.

Keywords: Wi-Fi, mobile device, teaching, lower secondary school.

Received: June 19, 2017; Accepted: August 6, 2017; Prepublished online: August 7, 2017; Published: February 1, 2017

Download citation

References

 1. Benediktová, L. (2017). Využití tabletů z pohledu učitelů ZŠ. Journal of Technology and Information Education, 9(1), 5-14. doi: 10.5507/jtie.2016.025 Go to original source...
 2. Chan, T. W., Roschelle, J., Hsi, S., Kinshuk, K., Sharples, M., Brown, T., ... & Soloway, E. (2006). One-to-one technology-enhanced learning: An opportunity for global research collaboration. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 1(1), 3-29. Dostupné z http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/file/index/docid/190632/filename/A132_Chan-et-al2006_OneToOne.pdf Go to original source...
 3. Crompton, H., Burke, D., & Gregory, K. H. (2017). The use of mobile learning in PK-12 education: A systematic review. Computers & Education, 110, 51-63. doi: 10.1016/j.compedu.2017.03.013 Go to original source...
 4. Černý, M. (2015). Tablet v rukou učitele. In M. Černý & P. Mazáčová, et al., Tablet ve školní praxi (pp. 9-17). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z http://eknihy.knihovna.cz/static/files/tablet-ve-skolni-praxi.pdf
 5. Chvál, M. (2013). Flexibook 1 : 1: Zpracování výsledků doprovodného výzkumu. Dostupné z https://www.fraus.cz/file/edee/dokumenty-ke-stazeni/flexibook1_1_prezentace_martin_chval.pdf
 6. Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., & Freeman, A. (2014). NMC Horizon Report: 2014 K-12 Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. Dostupné z http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc-horizon-report-k12-EN.pdf
 7. Liu, M., Navarrete, C. C., & Wivagg, J. (2014). Potentials of mobile technology for K-12 Education: An investigation of iPod touch use for English language learners in the United States. Educational Technology & Society, 17(2), 115-126. Dostupné z http://www.ifets.info/journals/17_2/10.pdf
 8. MŠMT (2014). Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Dostupné z http://www.msmt.cz/uploads/DigiStrategie.pdf
 9. Nagyová, I. (2015). ICT in Northern Moravia Elementary Schools. In Information and Communication Technology in Education. Proceedings (pp. 155-161). Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. Dostupné z https://konference.osu.cz/icte/dokumenty/2015/proceedingsICTE2015.pdf
 10. Neumajer, O. (2013). Trendy ve vzdělávání s ICT v roce 2013. In Počítač ve škole 2013. Sborník příspěvků. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě. Dostupné z http://www.pocitacveskole.cz/system/files/uzivatel/9/clanky/neumajer_pdf_26635.pdf
 11. Neumajer, O. (2014). Sedm mýtů o tabletech ve škole. In Metodický portál: Články. Dostupné z http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18989/sedm-mytu-o-tabletech-ve-skole.html
 12. Neumajer, O. (2015). Diskuze o tabletech je potřebná, musí ale vycházet z objektivních dat. In Metodický portál: Články. Dostupné z http://spomocnik.rvp.cz/clanek/20183/diskuze-o-tabletech-je-potrebna-musi-ale-vychazet-z-objektivnich-dat.html
 13. Neumajer, O., Rohlíková, L., & Zounek, J. (2015). Učíme se s tabletem: Využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, a. s.
 14. Neumajer, O., & Růžičková, D. (2015). Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách. Microsoft. Dostupné z http://www.nuv.cz/uploads/Souhrnna_zprava_Vzdelavame_pro_budoucnost.pdf
 15. O'Bannon, B. W., & Thomas, K. (2014). Teacher perceptions of using mobile phones in the classroom: Age matters!. Computers & Education, 74, 15-25. doi: 10.1016/j.compedu.2014.01.006 Go to original source...
 16. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 1-6. doi: 10.1108/10748120110424816 Go to original source...
 17. Stárková, D., & Rusek, M. (2014). Využití m-technologií v problémové, badatelské a projektové výuce. In M. Rusek, D. Stárková & I. Metelková, Projektové vyučování v přírodovědných předmětech (pp. 85-91). Praha: Univerzita Karlova. Dostupné z http://pages.pedf.cuni.cz/pvch/files/2011/11/PBE2014.pdf
 18. Strauss, A., & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.
 19. Šeďová, K. (2007). Analýza kvalitativních dat. In R. Švaříček & K. Šeďová, et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (pp. 207-247). Praha: Portál.
 20. Švaříček, R. (2007). Hloubkový rozhovor. In R. Švaříček & K. Šeďová, et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (pp. 159-184). Praha: Portál.
 21. Válek, J., & Sládek, P. (2016). Mohou být mobilní technologie prostředkem pro výuku přírodovědných předmětů současné generace žáků? Journal of Technology and Information Education, 8(1), 73-83. doi: 10.5507/jtie.2016.004 Go to original source...
 22. Veřmiřovský, J. (2015). Výsledky průzkumu využívání tabletů na základních školách Moravskoslezského kraje. Media4u Magazine, 12(1), 9-12. Dostupné z http://www.media4u.cz/mm012015.pdf