JTIE X:X

AKO ZVYŠOVAŤ ZÁUJEM ŽIAKOV O TECHNIKU?

Alena HAŠKOVÁ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Recenzia publikácie Jiřího Dostála a Márie Kožuchovej Badatelský přístup v technickém vzdělávání: Teorie a výzkum, Olomouc, Univerzita Palackého, 2016, 211 s., ISBN 978-80-244-4913-5

Klíčová slova: Recenze, badatelsky orientovaná výučba, technické vzdelávanie

Vloženo: 20. prosinec 2016; Přijato: 5. leden 2017; Zveřejněno online: 2. březen 2017

Download citation

References

  1. Dostál, J., & Kožuchová, M. (2016). Badatelský přístup v technickém vzdělávání: Teorie a výzkum. Olomouc, Univerzita Palackého. Přejít k původnímu zdroji...