JTIE X:X | 10.5507/jtie.2017.003

DIGITÁLNÍ HRY VE VÝUCE Z POHLEDU UČITELŮ

Karel PICKA
Masarykova Univerzita v Brně, Česká republika

Výzkum má za cíl popsat jak učitelé vnímají zapojování digitálních her do výuky a jestli a jak je ve své výuce používají. Práce je inspirována jinými výzkumy ze zahraničí, které popisují učitelský přístup k zapojování digitálních her do vzdělávacího procesu. Především v USA (Takeuchi & Vaala, 2014), Velké Británii, Švédsku či Singapuru. Data byla sebrána pomocí dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo celkem 586 respondentů z celé ČR. Výzkumné šetření tak především zjistilo jak často, jakým způsobem a s jakými obtížemi učitelé digitální hry využívají ve své praxi, popřípadě proč tuto metodu nevyužívají.

Klíčová slova: Digitální hry, ICT, game-based learning, dotazníkové šetření

Vloženo: 5. prosinec 2016; Přijato: 8. únor 2017; Zveřejněno online: 8. březen 2017

Download citation

References

 1. Adams, Paul,C. Teaching and learning with SimCity 2000. Journal of geography. 1998, roč. 97, č. 2, s. 47-55. ISSN 00221341. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Alanne, K. (2016). An overview of game-based learning in building services engineering education. European Journal Of Engineering Education, 41(2), 204-219. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Annetta, L. A., Minogue, J., Holmes, S. Y., & Cheng, M. -T. (2008). Investigating the impact of video games on high school students' engagement and learning about genetics. Computers & Education, 53(1), 74-85. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Basl, J., Boudová, S., & Řezáčová, L. (2014). Národní zpráva šetření ICILS 2013: počítačová a informační gramotnost českých žáků. (1. vyd., 57 s.) Praha
 5. Bendermacher, N. (2010). Beyond alpha: Lower bounds for the reliability of tests. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 9(1), 95-102.
 6. Brom, C., Šisler, V., & Slavík, R. (2010). Implementing digital game-based learning in schools: augmented learning environment of 'Europe 2045'. Multimedia Systems, 16(1), s. 23-41. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Calongne, & Hiles, J. (2007). Blended Realities: A Virtual Tour of Education in Second Life. Proceedings of TCC Worldwide Online Conference 2007. (s. 70-90). TCCHawaii.
 8. Can, G., & Cagiltay; K. (2006). Turkish Prospective Teachers' Perceptions Regarding the Use of Computer Games with Educational Features. Educational Technology & Society, 9 (1), 308-321. Cortina, J. M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. Journal of Applied Psychology, 78(1), 98-104.
 9. Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334. Denner, J., Werner, L., & Ortiz, E. (2012). Computer games created by middle school girls: Can they be used to measure understanding of computer science concepts?. Computers, vol. 58(issue 1), pp. 240-249.
 10. Deveau, J., Lovcik, G., & Seitz, A. R. (2014). Broad-based visual benefits from training with an integrated perceptual-learning video game. Vision Research, 99, 134-140. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Dieker, L., Rodriguez, J., Lignugaris/Kraft, B., Hynes, M., & Hughes, C. (2014). The Potential of Simulated Environments in Teacher Education: Current and Future Possibilities. Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children, 37(1), s. 21-33.
 12. Felder, R. M., & Silverman, L. K. (1988). Learning styles and teaching styles in engineering education. Engineering Education, 78(7), 674-681.
 13. Futurelab. (2006). Teaching with games: COTS games in the classroom. Transforming Learning Experiences.
 14. Gee, J. (2004). What video games have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave Macmillan
 15. Hamilton, G., Ortega, R., Hochstetler, V., Pierson, K., Lin, P., & Lowes, S. (2014). Teaching Communication Skills to Hospice Teams: Comparing the Effectiveness of a Communication Skills Laboratory With In-Person, Second Life, and Phone Role-Playing. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 31(6), s. 611-618. DOI: 10.1177/1049909113504481. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Hiller A. Spires , James C. Lester, (2016) "Game-based learning: creating a multidisciplinary community of inquiry", On the Horizon, Vol. 24 Iss: 1, pp. 88 - 93 Hsiao, H. -S., & Chen, J. -C. Using a gesture interactive game-based learning approach to improve preschool children's learning performance and motor skills.
 17. Hwang, G. -J., Sung, H. -Y., Hung, C. -M., Huang, I., & Tsai, C. -C. (2012). Development of a personalized educational computer game based on students' learning styles. Educational Technology Research And Development, 60(4), 623-638. Přejít k původnímu zdroji...
 18. Chang, K. -E., Wu, L. -J., Weng, S. -E., & Sung, Y. -T. (2012). Embedding game-based problem-solving phase into problem-posing system for mathematics learning. Computers & Education, 58(2), 775-786. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.10.002 Interactive software federation Europe (ISFE). (2012). Videogames in Europe: 2012 Consumer Study. Videogames in Europe: Consumer Study 2012. Dostupné z: http://www.isfe.eu/videogames-europe-2012-consumer-study Karadag, R. (2015). Pre-service Teachers' Perceptions on Game Based Learning Scenarios in Primary Reading and Writing Instruction Courses. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1), 185-200.
 19. Ke, F. (2008)a. Computer games application within alternative classroom goal structures: cognitive, metacognitive, and affective evaluation. Educational Technology Research And Development, 56(5), 539-556. Ke, F. (2008)b. A case study of computer gaming for math: Engaged learning from gameplay? Computers & Education, 51(4), 1609-1620. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Koh, E., Kin, Y. G., Wadhwa, B., & Lim, J. (2012). Teacher Perceptions of Games in Singapore Schools. Simulation & Gaming, 41(1), 51-66. Přejít k původnímu zdroji...
 21. Miller, D. M., & Robertson, D. P. (2009). Using a games console in the primary classroom: Effects of "brain training" programme on computation and self-esteem. British Journal of Educational Technology, 21(2), 242 -255.
 22. Pastore, R. S., & Falvo, D. A. (2010). Video Games in the Classroom: Pre-and in-service teachers' perceptions of games in the K-12 classroom. Instructional Technology and Distance Learning, 7(12), 49-61.
 23. Philpot, T., Hall, R., Hubing, N., & Flori, R. (2005). Using games to teach statics calculation procedures: Application and assessment. Computer Applications in Engineering Education, 13(3), s. 222-232. DOI: 10.1002/cae.20043. Přejít k původnímu zdroji...
 24. Prensky, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. On the Horizon. 2001, roč. 9, č. 5, s. 1-6. ISSN 1074-8121. DOI: 10.1108/10748120110424816. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/10748120110424816 Přejít k původnímu zdroji...
 25. Proctor, M. D., & Marks, Y. (2013). A survey of exemplar teachers' perceptions, use, and access of computer-based games and technology for classroom instruction: the origin, evolution, and impact of doi moi. Computers & Education, 62(2), 171-180. Robertson, Judy a Cathrin HOWELLS. Computer game design: Opportunities for successful learning. Computers. 2008, roč. 50, č. 2, s. 559-578. ISSN 03601315. DOI:10.1016/j.compedu.2007.09.020. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360131507001078 Přejít k původnímu zdroji...
 26. Ruggiero, D. (2013). Video Games in the Classroom: The Teacher Point of View'. In Games for Learning workshop of the Foundations of Digital Games conference, Chania, Greece.
 27. Short, D. (2012). Teaching scientific concepts using a virtual world - Minecraft. Teaching Science,(58), s. 55-58. Schnotz, W. (2002). Towards an Integrated View of Learning from Text and Visual Displays. Educational Psychology Review, 14(1), 101-120.
 28. Šisler, V., Brom, C., Cuhra, J., Činátl, K., & Gemrot, J. (2012). Stories from the History of Czechoslovakia, A Serious Game for Teaching History of the Czech Lands in the 20th Century - Notes on Design Concepts and Design Process. 11th
 29. International Conference, ICEC 2012, Bremen, Germany. s. 67). Berlin: Springer Berlin Heidelberg. Taekman, J. M., & Shelley, K. (2010). Virtual Environments in Healthcare: Immersion, Disruption, and Flow. International Anesthesiology Clinics, 48(3), 101-121. Takeuchi, L. M., & Vaala, S. (2014). Level up learning: A national survey on teaching with digital games. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.
 30. Tannahill, N., Tissington, P., & Senior, C. (2012). Video Games and Higher Education: What Can "Call of Duty" Teach Our Students?. Frontiers in Psychology, 3(210), DOI: 10.3389/fpsyg.2012.00210. Tannahill, N., Tissington, P., & Senior, C. (2012). Video Games and Higher Education: What Can "Call of Duty" Teach Our Students? Frontiers In Psychology, (3), -. Přejít k původnímu zdroji...
 31. Tüzün, H., Yilmaz-Soylu, M., Karakuş, T., İnal, Y., & Kizilkaya, G. (2008). The effects of computer games on primary school students' achievement and motivation in geography learning. Computers & Education, 52(1), 68-77. Přejít k původnímu zdroji...
 32. Watson, W., & Yang, S. (2016). Games in Schools: Teachers' Perceptions of Barriers to Game-based Learning. Journal Of Interactive Learning Research, 27(2), 153-170.
 33. Zheng, D., & Young, M. (2006). Teachers' Perceptions of Video Games: MMOGs and the Future of Preservice Teacher Education. Innovate: Journal Of Online Education, 2(3).