JTIE 2017, 9(2):31-47

HISTORY OF TECHNOLOGY AND HANDICRAFT EDUCATION IN THE AREA OF THE CZECH REPUBLIC IN 18th AND 19th CENTURY

Jiří DOSTÁL
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

Technical and handicraft education has a long tradition in the area of the Czech Republic. The crafts which were typically passed from father to son was being replaced by organized school education. We focused on teaching of children from 6 to 13 years of age during inquiry activities while we employed methods which are typical for historical research. Mainly the archival sources were searched and researched. Additionally, theoretical methods were employed. Via the inquiry, we managed to trace two streams which difference lies in their concept. The first one might be characterized as an attempt to introduce handicrafts into schools in order to create a manually craft basis for the future lives of pupils. The second one from the found streams approaches the handicrafts as a natural part of child’s universal development. It considers the work a means to educate, an activity which is joyous and develops diligence, interest, obedience, determination, morality and even the general ability to think.

Keywords: Technology education, handicraft, history, Czech republic.

Received: January 18, 2017; Accepted: March 10, 2017; Prepublished online: March 10, 2017; Published: March 16, 2017

Download citation

References

 1. Amerling, K. S. (1848). Návrh pro národní školy. Posel z Budče. Roč. 1/1848, č. (1), s. 11.
 2. Autio, O., Soobik, M., Thorsteinsson, G., & Olafsson, B. (2015). The Development of Craft and Technology Education Curriculums and Students' Attitudes towards Technology in Finland, Estonia and Iceland. International Journal of Contemporary Educational Research, 2(1), 2234.
 3. Bennett, Ch. A. (2012). History of manual and industrial education, 1870 to 1917. San Francisco: Hardpress Publishing, 566 p.
 4. Berčíková, A. (2015). Podpora rozvoje elementárních polytechnických dovedností předškolních dětí. In: Provázková Stolinská, D. (ed). Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. Olomouc: UP, 2015. s. 8 - 26. ISBN 978-80-244-4735-3.
 5. Bolzano, B. (1981). O nejlepším státě. Praha: Ml. fronta, 108 s.
 6. Bray, M., Adamson, B., & Mason, M. (2007). Comparative education research : approaches and methods. Hong Kong, China: Comparative Education Research Centre, the University of Hong Kong : Springer, 444 s. ISBN 9781402061899.
 7. Brosman, B., & Červinka, C. (1923). Práce ze dřeva ve třídě a v dílně: soubor 72 rysů a výkresů s vysvětlivkami a 105 obrázky v textu. Prostějov: J.F. Buček, 31 s.
 8. Buzek A. (1919). Ruční práce chlapecké. Praha: Alois Buzek. s. 30.
 9. Campe, J. H. (1786). Über einige verkannte, wenigstens ungenützte Mittel zur Beförderung der Industrie. Wolfenbüttel: Schmitt, 485 s.
 10. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2003). Research methods in education. London; New York: RoutledgeFalmer, 446 s. ISBN 9780203224342.
 11. Částková, P., Kropáč, J., & Kubrický, J. (2015). Technical games of pre-school children as a preparation for the instruction about technology. In: EDULEARN15: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: IATED-INT. p. 8323-8330. ISBN 978-84-606-8243-1.
 12. Daneš, F. (1994). Technologie versus technika. Vesmír. 73, 657, 1994/11.
 13. Dixon, R. A. (2013). Trends and Issues in Technology Education in the USA: Lessons for the Caribbean. Caribbean Curriculum. Vol. 21, 2013, 47-79.
 14. Dolenský, J. (1934). Dějiny pražského školství v letech 1860 - 1914. Praha. s. 649.
 15. Dostál, J., & Kožuchová, M. (2015). Badatelský přístup v technickém vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. 212 s. ISBN 978-80-244-4913-5. DOI 10.5507/pdf.16.24449135. Go to original source...
 16. Dostál, J., & Prachagool, V. (2016). Technology Education at a Crossroads - History, Present and Perspektives. Journal of Technology and Information education. Volume 8, Issue 2. ISSN 1803-537X. DOI 10.5507/jtie.2016.006. Go to original source...
 17. DŠ. (1955). Reálka. Naše řeč, volume 38, issue 1-2, s. 63. Dostupné na: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=4408.
 18. Edwards, I. N. (1927). History of Manual and Industrial School Education. Lewis Flint Anderson History of Manual and Industrial Education up to 1870. The Elementary School Journal. 27, no. 8 (Apr., 1927): 627-628. Go to original source...
 19. Ficlík, J. N. J. (1849). Zahradnjček čili: Náwod ke sstěpařstwj s připogeným wčelařstwjm; pro mládež sskolnj w c. k. rak. dědičných zemjch. Hradec Králové: Jan Hostivít Pospíšil, 163 s.
 20. Fujikawa, S., & Maesako, T. (2015). Present Situation and Problems of Technology Education in Japan: With Focusing on Technology Education as General Education. International Research in Education. Vol. 3, No. 2, September 2015 s. 173 - 182. ISSN 2327-5499. Go to original source...
 21. GZWR. (2016). Historie naší školy. Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník. Dostupné na: http://gzw.cz/zikmund-winter.
 22. Hallström, J., Hultén, M., & Lövheim, D. (2013). The study of technology as a field of knowledge in general education: historical insights and methodological considerations from a Swedish case study, 1842-2010. International Journal of Technology and Design Education. Volume 24, Issue 2, Pages 121-139. DOI 10.1007/s10798-013-9252-x. Go to original source...
 23. Historie školství v regionu Český Krumlov. (cit. 2016). Dostupné na: http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/region_histor_skolst.xml
 24. Honzíková, J. (2015). Pracovní výchova jako součást polytechnické výchovy v mateřské škole. In: Slowík, J. (ed). Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách. Plzeň: ZČU, s. 8 - 19, ISBN 978-80-261-0560-2.
 25. Hulakovský, J. E. (1882). Školní pracovny. Pedagogium, roč. IV, s. 15-21.
 26. Itoh, D., Isobe, M., & Yamazaki, S. (2002). A Comparative Study on Relation Between Science ond Technology Curricula on Northern Ireland, Scotland, Taiwan ond Japan. In Rethinking Science and Technology Education To Meet the Demands of Future Generations in a Changing World. Parana, Brazil: International Organization for Science and Technology Education (IOSTE). ISBN 1-55195-029-4.
 27. Jones, A. T., & De Vries, M. J. (2009). International Handbook of Research and Development in Technology Education. Rotterdam: Sense Publishers. 79 p. ISBN 978-90-8790-879-9.
 28. Kádner, O. (1908). Karel Slavoj Amerling. Čechische Revue. Dostupné na: https://archive.org/stream/bub_gb_1AodAAAAMAAJ/bub_gb_1AodAAAAMAAJ_djvu.txt
 29. Kettley, N. C. (2010). Theory building in educational research. New York: Continuum International Pub. Group, 210 s. ISBN 9781441110084.
 30. Komitet industriálních učitelek. (1872). Názvosloví u vyučování ručním pracem na dívčích školách. Posel z Budče. Číslo 2, s. 12
 31. Konference Technické mateřské školy. (2015). Dostupné na: http://www.cma.cz/konference-technicke-materske-skoly/
 32. Kriebel, O., ed. (1924). Ruční práce v činné škole. Prostějov: Nakladatelstvím J. F. Bučka, 226 s., viii s. obr. příl.
 33. Kropáč, J., & Chráska, M. (2004). Výchova v obecně technických předmětech. Olomouc: Univerzita Palackého, 190 s. ISBN 80-244-0897-X.
 34. Kropáč. J., & Kropáčová, J. (2006). Didaktická transformace pro technické předměty. Olomouc: Univerzita Palackého, 104 s. ISBN 80-244-1431-7.
 35. Leahy, K., & Phelan, P. (2014). A review of Technology Education in Ireland; a changing technological environment promoting design aktivity. International Journal of Technology and Design Education. Vol. 24. Iss. 4. Pages 375-389.
 36. Lodico, M. G., Spaulding, D. T., & Voegtle, K. H. (2006). Methods in educational research : from theory to practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 413 s. ISBN 9780787979621.
 37. Mauer, J. (1912). Vyučování ručním pracím ve školách chlapeckých. Praha. 162 s.
 38. Morkes, F. (2010). Proměny povinné školní docházky. Učitelské noviny. č. 33. Dostupné na: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=5492.
 39. Obkráčil, K. (1923). Úvod do stolařských prací ve školní dílně. Brno: A. Píša, 1923. 31 s.
 40. Ólafsson, B., & Thorsteinsson, G. (2009). Design and Craft Education in Iceland, Pedagogical Background and Development: A literature review. Design and Technology Education: An International Journal. Vol. 14, No. 2.
 41. Otto, J. (1893). Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha: J. Otto. Dostupné na: http://otasek.pravnickyslovnik.cz/index.php/D%C3%ADlny_%C5%A1koln%C3%AD
 42. Pavlík, V. (1924). Praktický rádce ručních prací chlapeckých. Semily: Vladimír Pavlík, 30 s., 4 l. obr. příl.
 43. Pecina, P., & Sládek, P. (2016). Didaktika odborných technických předmětů na středních školách - vývoj, stav a perspektivy. Journal of Technology and Information education. Volume 8, Issue 1. s. 5 - 16. ISSN 1803-537X. DOI 10.5507/jtie.2011.035. Go to original source...
 44. Posel z Budče (1984). Úvodník. Roč. 1/1848, č. (1), s. 8.
 45. Potůček, A. (1879) Ruční práce hochů ve škole obecné a škola učedníků. Posel z Budče. Ročník 10/1879, číslo 46, s. 925.
 46. Rohlena, V. (1914). Sdružení pro praktickou výchovu. Pedagogické rozhledy. roč. XXVII., sešit 6, s. 669 - 670.
 47. Ruční práce chlapčí na obecných a měšťanských školách v Praze. (1891). 32 s.
 48. Scigiel, M. (1987). Dějiny pracovní výchovy. Brno: UJEP, 106 s.
 49. Skolková, L. (2016). Bernard Bolzano. Dostupné na: http://info_historik.sweb.cz/2001-04/2001-04-08.htm
 50. Šafránek, J. (1897). Vývoj soustavy obecného školství v království českém od roku 1769 - 1895. Praha: F. Kytka, 304 s.
 51. Šauer z Augenburku, J. (1882). Paedagogická cesta po Švýcarsku, kterou roku 1880 vykonal Josef Šauer z Augenburgu. Praha: Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka Šimáčka, 180 s.
 52. Škoda, J. (cit. 2016). Vývoj pražské samosprávy. Dostupné na: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=46&wstyle=0&page=page/docs/vyvoj-prazske-samospravy-II-H.html.
 53. Štverák, V. Stručné dějiny pedagogiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 307 s.
 54. Štverák, V., & Mrzena J. (1986). Felbiger a Kindermann, reformátoři lidového školství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 214 s. Z dějin pedagogiky sv. 26.
 55. Tuhý, F. (1891). Školní dílny na pěstování ručních prací chlapeckých. Praha
 56. Úlehla, J. (1904). Listy pedagogické. Čís. 16, Dědictví Komenského, s. 286.
 57. Urdzina-Deruma, M. (2006). Historical Development of Handicraft Education in General Schools in Latvia. Bulletin of Institute of Technology and Vocational Education. Vol. 3, p.31-43.
 58. Virtanen, S., Raikkonen, E., & Ikonen, P. (2015). Gender-based motivational differences in technology education. International Journal of Technology and Design Education. Vol. 25. Iss. 2. Pages: 197-211.
 59. Voďme mládež do přírody a dílen! (1872). Posel z Budče. číslo 2, s. 26.