JTIE 2016, 8(2):93-104 | 10.5507/jtie.2016.016

CURRENT ACCESS TO INNOVATIVE APPROACHES EDUCATION IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Čestmír SERAFÍN
Univerzita Palackého v Olomouci

The present paper deals with identifying the most appropriate instruments innovative concept of education in the field of occupational safety and health among the target groups of pupils / students aged 14-20 years. Empirical investigation focuses on obtaining criteria for a high level of acceptance and maximum efficiency and effectiveness of education tools in the field. In the present paper is presented a part of research on a sample of selected target groups of teachers at primary and secondary schools. The surveyed areas are overall perception of health and safety, the level and degree necessary knowledge and information on health and safety, current sources of information and guidance on health and safety and acceptable and desirable form of information transfer.

Keywords: Education; safety; innovation in education

Received: April 27, 2016; Accepted: June 7, 2016; Prepublished online: June 7, 2016; Published: October 27, 2016

Download citation

References

 1. Andersson, I-M., Gunnarsson, K. & Rosen. G. (2015) Role of Headmasters, Teachers, and Supervisors in Knowledge Transfer about Occupational Health and Safety to Pupils in Vocational Education. Safety and Health at Work. N. 6, p. 317-323.
 2. Antoine, M., Théveny, L., France, M. D., Gervais, R., Kaluza, S., Zwink, E. & Cabeças, M. (2013). Occupational safety and health and education a whole-school approach. Luxembourg: Publications Office.
 3. Bek, J. (1998). Praxe bezpečnostního technika. Praha: Codex Bohemia.
 4. Bělina, M. (2010). Pracovní́ právo. V Praze: C.H. Beck.
 5. Bertrand, Y. & Selucký, O. (1998). Soudobé́ teorie vzdělávání. Praha: Portál.
 6. Gardner, H. (1993). Multiple intelligences. The theory in praktice. New York: Harper Collins.
 7. Dostál, J. & Kožuchová, M. (2016). Badatelský přístup v technickém vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická́ fakulta.
 8. Koubek, J. (2007). Řízení lidských zdrojů̊: Základy moderní́ personalistiky. Praha: Management Press.
 9. Kropáč, J. (1998). Pojetí́ výuky o bezpečnosti práce ve všeobecném technickém vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická́ fakulta.
 10. Larochelle, M., Bednarz, N. & Garrison, J. W. (1998). Constructivism and education. Cambridge: Cambridge University Press.
 11. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. (2008). Praha: MPSV. http://www.mpsv.cz/files/clanky/5599/narodni_politika_CR.pdf
 12. Neugebauer, T. (2008). Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi. Praha: ASPI.
 13. Neugebauer, T. (2010). Bezpečnost a ochrana zdraví́ při práci v kostce, neboli, O čem je současná́ BOZP. Praha: Wolters Kluwer Česká́ republika.
 14. Píchová, I. & Burešová, D. (1993). Aktuální́ otázky péče o bezpečnost a ochranu zdraví́ při práci. Brno: Masarykova univerzita.
 15. Price, R. (2011). Young people and work. Farnham, Surrey, England: Ashgate Pub.
 16. Roughton, J. E. & Mercurio, J. (2002). Developing an effective safety culture: A leadership approach. Boston: Butterworth-Heinemann.
 17. Skalková, J. (2004). Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido.
 18. Stigler, J. W. & Hiebert, J. (1999). The Teaching Gap: Best Ideas from the World's Teachers for Improving Education in the Classroom. Free Press.
 19. Stranks, J. W. (2005). Health and safety law. Harlow: Prentice Hall.