JTIE 2015, 7(2):5-16 | 10.5507/jtie.2015.013

THE ACCEPTANCE OF ICT BY TEACHERS AND ITS DEVELOPMENT BETWEEN 2004 AND 2015

Miroslav CHRÁSKA
Univerzita Palackého v Olomouci

The paper describes the results of a comparative research study of elementary school teachers’ attitudes to ICT between 2004 and 2015. Teachers indicated their attitude to ICT by selecting from a six-degree scale ranging from agreement to disagreement. Teachers’ replies in the monitored years were statistically processed including a cluster analysis. The results indicate an anticipated positive shift towards more intensive ICT use, improved virtual communication and use of the internet. According to their consent indicated for various statements, teachers can be divided into two different groups – clusters.

Keywords: teachers’ attitudes to ICT, comparative research, scale ranging, cluster analysis

Received: December 2, 2015; Accepted: December 2, 2015; Prepublished online: December 2, 2015; Published: December 22, 2015

Download citation

References

 1. Černochová, M., Siňor, S., Kankaarinta, I.A. (2001). Jak budoucí učitelé přijímají novinky ze světa informačních a komunikačních technologií. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Ostrava: Ostravská univerzita. s. 330-336. ISBN 80-7042-181-9.
 2. Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Friedman, T., Gebhardt, E. (2014). Preparing for Life in a Digital Age. The IEA International Computer and Information Literacy Study International Report. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer. ISBN 978-3-319-14221-0.
 3. Chráska, M. (2004). Typologie učitelů podle způsobu práce s ICT. In XVII. DIDMATTECH 2004. TECHNIKA-INFORMATYKA-EDUKACJA. Rzeszów: FOSZE. s. 320-324. ISBN 83-88845-39-X.
 4. Chráska, M. (2014). Porovnání vztahu učitelů k informačním a komunikačním technologiím mezi roky 2004 a 2014. Edukacja-Technika-Informatyka. Roč. 5/2014, č. 2, s. 48-53. ISSN 2080-9069.
 5. Kosinová, V. (2014). Učitel vzdělávací oblasti "Informační a komunikační technologie" a jeho pojetí výuky. Bakalářská práce. Olomouc: PdF UP. 52 s., 10 l. příl. Vedoucí práce Miroslav Chráska.
 6. Law, N., Chow, A. and Yuen, A.H.K. (2005). Methodological approaches to comparing pedagogical innovations using technology. Education and Information Technologies, 10(1-2), pp. 5-18. ISSN 1360-2357. Go to original source...
 7. Law, N., Pelgrum, W.J., & Plomp, T. (Eds.). (2008). Pedagogy and ICT use in schools around the world: Findings from the IEA SITES 2006 study. Hong Kong: CERC-Springer. ISBN 978-1-4020-8928-2.
 8. Maria Mama, T. and Hennessy, S. (2013). Developing a typology of teacher beliefs and practices concerning classroom use of ICT. Computers and Education, 68, pp. 380-387. ISSN 0360-1315. Go to original source...
 9. Prensky M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the horizon [online]. Vol. 9, no. 5, ISSN 1074-8121. Dostupné z: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
 10. Tubin, D. 2012. Typology of ICT implementation and technology applications. Type II Uses of Technology in Education: Projects, Case Studies, and Software Applications. pp. 85-98. ISBN 978-020305167-2.
 11. Webster, T.E. and Son, J. (2015). Doing what works: A grounded theory case study of technology use by teachers of English at a Korean university. Computers and Education, 80, pp. 84-94. ISSN 0360-1315. Go to original source...
 12. Zounek, J., Šeďová, K. (2009). Učitelé a technologie: mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-187-4.