JTIE 2015, 7(1):43-54 | 10.5507/jtie.2015.003

POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION AND BENEFITS OF POLYTECHNIC EDUCATION IN TERMS OF SECONDARY SCHOOLS WITH HUMANITIES AND/OR SCIENCES FOCUSED PROGRAMS

Milan KLEMENT
Univerzita Palackého v Olomouci

Polytechnic education in terms of non-technical schools represents a new, relatively unexplored area. It is therefore necessary to deal with questions concerning the necessity of such training at these schools, and its potential influence and/or inpact on students` further development.
nder, was the explanation of the benefits of an experiment, focused on the addition of a thematic unit of computer aided design (drafting) in 2D and 3D supported by CAD systems to the curriculum of non-technical secondary schools.

Keywords: polytechnic education, pedagogical experiment, CAD system

Received: February 16, 2015; Accepted: May 25, 2015; Published: June 1, 2015

Download citation

References

 1. Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. 1. vyd., Brno: Paido.
 2. Granath, J. (2003). Design theoretical approach to learning in technology - a way to enhance interest in future professional studies. In: Teoretyczne i praktyczne problemy edukaci technicznej i informatycznej 2003. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, s. 128-139.
 3. Grecmanová, H. (Ed.). (2000). Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. 1. vyd., Olomouc: Nakladatelství HANEX.
 4. Chráska, M. (1988). Empirická pedagogická šetření a jejich statistické vyhodnocování. 1. vyd., Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.
 5. Idrus, H., Mond, D. H., Abdulah, N. (2010). Integratingcriticalthinking and problém solving skills in the teaching of technical courses: Thenarrativeof a Malaysianprivate university. In Engineering Education. KualaLumpur. vol. 5, no. 2. p. 258-263.
 6. Jirotková, D. (1990). Rozvoj prostorové představivosti žáků. In: Komenský č. 5, Praha.
 7. Klement, M. (2003). Grafické programy a multimédia - AutoCAD 2000. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc.
 8. Klement, M., Kubrický, J. (2013). Možnosti výuky systému AutoCAD 2013 na víceletých gymnáziích. In Trends in Education: Information Technologies and Technical Education. Olomouc, vol. 1. p. 202-209.
 9. Klímek, P., Stříž, P., & Kasal, R. (2009). Počítačové zpracování dat v programu STATISTICA. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž.
 10. Kropáč, J. (2004). K problému uceleného pojetí výuky obecně technických předmětů. In e-Pedagogium, vol. 4, no 1.
 11. Manullang, B. & Kons, S. M. (2012). Theintegrationof soft skill and hard skill in learning revolution. In Education Technology and Computer. Shanghai, vol. 3, p. 436-439.
 12. Mojžíšek, L. (1981). Pracovní výchova, polytechnické vzdělání a profesionální orientace: Systém a subsystémy pracovní výchovy. Brno: UJEP.
 13. Zubatá, A., Plischke, J., Kropáč, J. (2011). Výuka technických předmětů, zkušenosti žáka a jeho kariérové rozhodování. In XXIV. DIDMATTECH 2011. Kraków. Universytet Pedagogiczny. s. 96-102.