JTIE 2014, 6(2):99-103 | 10.5507/jtie.2014.024

COMPUTER SIMULATION AS AN EXAMPLE OF THE USE OF MODERN EDUCATIONAL AIDS IN TECHNICAL EDUCATION

Dorota JĘDRASIK
Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie, Wąsosz 140a 42-274 Konopiska

Virtual reality it one from most quickly improved computing having the show for the task of the world we live in the form of computer programs. Thanks to technological new solutions simulation programs more and more in reality are copying reality of phenomena. This method consists in giving appropriate incentives stimulating, being aimed possibly to all senses into the way as most faithful copying the reality of the happening occurrence. A computer simulation has both positive and negative teaching advantages. However, as one of few methods, at present is being regarded most universal and useful in didactics.

Keywords: computer simulation, computer assisting in didactics

Published: August 1, 2014

Download citation

References

 1. BRUCE J., CALHOUN E., HOPKINS D.: Przykłady modeli uczenia się i nauczania. 1999, Warszawa - WSiP.
 2. FURMANEK, M. Społeczne aspekty oddziaływań technologii informacyjnych. 2003, Toruń.
 3. GOBAN-KLAS, T. SIENKIEWICZ, P. Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania. 1999, Kraków - Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.
 4. JUSZCZYK, S. Człowiek w świecie elektronicznych mediów-szanse i zagrożenia. 2000, Katowice - Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 5. JUSZCZYK, S. Kształcenie na odległość elementem powszechnej edukacji medialnej w społeczeństwie informacyjnym. Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. 2003, Toruń - Wydawnictwo Adam Marszałek.
 6. KĘDZIERSKA, B. Nauczyciel wobec technologii informacyjno-komunikacyjnych. Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. 2003, Toruń - Wydawnictwo Adam Marszałek.
 7. ŁASIŃSKI, G. Strategia prezentacji w procesie efektywnego komunikowania się. 1998, II Międzynarodowa Konferencja Media a edukacja. Poznań.
 8. ŁASIŃSKI, G. Współczesne techniki informacyjne i ich wpływ na sposób prezentacji. Media w kulturze, nauce i oświacie. 1996, Tarnów.
 9. PRAUZNER, T. Applications of multimedia devices as teaching aids. Annales UMCS Informatica. 2010, Wydawnictwo Maria CurieSkłodowska University in Lublin 2010, s. 167175. DOI: 10.2478/v10065-012-0004-4, ISSN 1732-1360 Go to original source...
 10. PRAUZNER, T. Bezpieczeństwo kulturowe a globalizm. Edukacja XXI wieku. Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. 2010, Poznań Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, str. 340-344. ISBN 978-83-61304-21-0
 11. PRAUZNER, T. Blended learning : nowa metoda nauczania. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna. 2010, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, s.109-114. ISSN 1897-4058, ISBN 978-83-7455-298
 12. PRAUZNER, T. Information Technology in Contemporary Education - Individuals' Researche. American Journal of Educational Research. 2013, Vol. 1, No. 10, 430-435, ISSN (Print): 2327-6126, ISSN (Online): 2327-6150 online http://www.sciepub.com
 13. PRAUZNER, T. LifeLong Learning - edukacja przez całe życie. Prace Naukowe AJD, Edukacja Techniczna i Informatyczna. 2011, Częstochowa - Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, s.163-170. ISSN 1897-4058
 14. PRAUZNER, T. Praktyczne wykorzystanie symulacji dźwięku w kształceniu technicznym studentów. Edukacja - Technika - Informatyka. 2013, Rzeszów - Wydawnictwo Oświatowe FOSHE, s. 314-319. ISBN 978-83-7586-043-6 ISSN 2080-9069
 15. PRAUZNER, T. Prawo a bezprawie w Internecie. Prace Naukowe AJD, Edukacja Techniczna i Informatyczna. 2009, Częstochowa - Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ISSN 1897-4058
 16. PRAUZNER, T. Technologia informacyjna - wybrane problemy społeczne. Edukacja - Technika - Informatyka. 2012, Rzeszów Wydawnictwo FOSZE, s.39-45. ISBN 978-837586-043-6, ISSN 2080-9069
 17. PRAUZNER, T. Tworzenie treści dydaktycznych w kształceniu e-learningowym w aspekcie prawnym. EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej. 2013, str. 38-43, http://www.eduakcja.eu/ ISSN 2081-870X
 18. PRAUZNER, T. Zakłócenia elektromagnetyczne w elektronicznych systemach alarmowych. Przegląd Elektrotechniczny. 2012, s. 205-208. ISSN 0033-2097
 19. PRAUZNER, T. Zastosowanie komputera w edukacji - problemy psychologiczne. Wychowanie Techniczne w Szkole. 2004, s.1416. Warszawa - Agencja Wydawnicza BIS Bolesław Stefaniak. ISSN 0867-3985.
 20. PRAUZNER, T. Mapa myśli - nowoczesna technika zapisu i zarządzania informacją. Prace Naukowe AJD, Edukacja Techniczna i Informatyczna. 2008, Częstochowa Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 225-230. ISSN 1897-4058
 21. PRAUZNER, T. Systemy monitoringu w inteligentnym budynku. Prace Naukowe AJD, Edukacja Techniczna i Informatyczna. 2012, Częstochowa - Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, str. 113-124, ISSN 1897-4058, ISBN 978-83-7455-298-1
 22. PRAUZNER, T. Wpływ nowoczesnych mass mediów na osobowość człowieka. Edukacja - Technika - Informatyka. 2010, Rzeszów - Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, s.46-51. ISBN 978-83-7586-043-6 ISSN 2080-9069
 23. PRAUZNER, T. Zastosowanie programów symulacyjnych w nauczaniu przedmiotów technicznych. Prace Naukowe AJD, Edukacja Techniczna i Informatyczna. 2006, Częstochowa - Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, s.121-128. ISSN 1897-4058, ISBN 978-83-7455-298-1
 24. SIEMIENIECKA-GOGOLIN, D. Media a twórczość. Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. 2003, Toruń - Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 76.
 25. SIEMIENIECKI, B., LEWANDWOSKI, W. Internet w szkole. 1998, Toruń - Wydawnictwo Adam Marszałek.
 26. SIEMIŃSKA, A. Współczesne formy multimedialnego przekazu informacji wykorzystywane w edukacji niestacjonarnej. Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. 2003, Toruń - Wydawnictwo Adam Marszałek.
 27. STRYKOWSKI, W. Pedagogika i edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. 2003, Toruń - Wydawnictwo Adam Marszałek.