JTIE 2013, 5(3):32-34 | 10.5507/jtie.2013.031

USAGE OF SPECIALIZED LEARNING SUPPORT FOR TEACHING IN TECHNICAL HIGHT SCHOOLS - INTERFEROMETER MEASURING

Jan NOVOTNÝ, Irena HRALOVÁ
Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita J. E. Purkyně, Na Okraji 1001 400 96 Ústí nad Labem, ČR,

The article describes the partial results of the project team members, which tasks was to create specialized support for the improvement of engineering teaching courses at technical high schools. Supports creating is supported by research carried out by means of tests and surveys.

Keywords: Specialized teaching support, technical teaching, research activities

Published: December 1, 2013

Download citation

References

  1. ADAMS, S., ALLDAY, J.: Advanced Physics, Oxford, 2000
  2. BROŽ, J.: Základy fyzikálních měření, Praha, SPN 1967
  3. NOVOTNÝ, J.; HONZÍKOVÁ, J., MACH, P. Alternativní přístupy k technické výchově. 1. vyd., Plzeň : ZČU, 2008. 264 s., přílohové CD ISBN 978-80-7043-626-4.
  4. ZUKERSTEIN, J. Pracoviště pro výrobu plošných spojů jako prostředek k uplatňování projektů ve výuce. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: VŠP, 1998, s. 318 - 320. ISBN 80-7041-662-9.