JTIE 2013, 5(2):31-34 | 10.5507/jtie.2013.023

RESEARCH AND DIDACTIC GAMES

Martin HIBKÝ
SOŠ Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SR

Artikle brings out the possibility of using didactic game for research in the field of education. It focuses on the performance of the methodology and interpretation of results in the teacher´s personality from the perspective of students. Report has explorative character and includes results processed by statistical methods.

Keywords: didactic game, teachers personality, quantitative research

Published: August 1, 2013

Download citation

References

  1. BABJAK, A. 2002. Kuchárka pre animátora. Aktivizujúce metódy pri práci s mládežou : ZKSM, 2002. 153 s. ISBN 80968561-0-3
  2. EASTON, V. J. - McCOLL. 1997. Statistics Glossary [online]. Steps, 1997 [cit. 2013-05-16] Dostupné z: http://www.stats.gla.ac.uk/steps/glossary/categorical_data.html#chigof
  3. FONTANA, D. 2010. Psychologie ve školní praxi : Portál, 2010. 383 s. ISBN 978-80-7367725-1
  4. MARKECHOVÁ, D. - TIRPÁKOVÁ, A. - STEHLÍKOVÁ, B. 2011. Základy štatistiky pre pedagógov. Nitra : FPV UKF, 2011. 405 s. ISBN 978-80-8094-899-3
  5. TUREK, I. 2008. Didaktika. Bratislava : Iura Edition, 2008. 596 s. ISBN 978-80-8087 198-9
  6. ZELINOVÁ, M. 2011. Hry pro rozvoj emocí a komunikace: koncepce a model tvorivé humanistické výchovy. Praha : Portál, 2011. 144 s. ISBN 978-80-262-0036-9