JTIE 2013, 5(2):16-19 | 10.5507/jtie.2013.020

INDIVIDUAL STUDENT WORKS AS A WAY TO INCREASE INTEREST IN TECHNICAL DISCIPLINES AND SCIENCE

Jana KALOVÁ
Ústav matematiky a biomatematiky, Přírodovědecká fakulta JČU, Branišovská 31 370 05 České Budějovice, ČR

Paper responses to current and frequently mentioned problem of lack of students´ interest to study technical fields. Goal of the paper is to introduce examples of specific activities and results of grammar school students. These results significantly exceed a scope of a standard curriculum and head students to prefer science and technical subjects. Several student works are presented.

Keywords: science and technical subjects at school, individual work of student, competition

Published: August 1, 2013

Download citation

References

 1. SJÖBERG, S. Science and Technology in Education - Current Challenges and Possible Solutions, Invited contribution to Meeting of European Ministers of Education and Research, Uppsala 1-3 march 2001, (on-line) Dostupné z: http://www.iuma.ulpgc.es/~nunez/sjobergreportsciencetech.pdf [version 21. februar 2001]
 2. WELLS, B. H., SANCHEZ, H. A., ATTRIDGE, J.M. Modeling Student Interest in Science, Technology, Engineering and Mathematics, 2007 IEEE Meeting the Growing Demand for Engineers and Their Educators 2010-2020 International Summit, Munich, Germany, 9-11 Nov. 2007. ISBN 978-1-42441916-6.
 3. MILANOWSKI, A. An exploration of the pay levels needed to attract students with mathematics, science and technology skills to a career in K-12 teaching, Education Policy Analysis Archives, 11(50), December 27, 2003.
 4. PODGURSKY, M. Is Teacher Pay "Adequate?", JFK School of Government, Harvard University, October 2005.
 5. GOLDHABER, D. The Mystery of Good Teaching, Education Next, Spring 2002.
 6. HANUSHEK, E. Teacher Quality, Teacher Quality, edited by Lance Izumi and Williamson Evers, Hoover Institute Press, 2002.
 7. KOPPICH, J. All Teachers are not the same, Education Next, Winter 2005.
 8. HANUSHEK, E. Some Simple Analytics of School Quality, NBER Working Paper 10229, January 2004.
 9. KALOVÁ, J. Studentská odborná činnost na Gymnáziu Jírovcova, Sborník příspěvků 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, 2007. ISBN 978-80-7394048-5.
 10. Almanach 40 let od založení Gymnázia Jírovcova, vydáno v roce 2011.
 11. KALOVÁ, J. Podpora talentovaných studentů, Pracovní seminář k problematice zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory, ZČU Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7043622-6.
 12. Cesta k vědě vede přes dobrou střední školu, akademický bulletin, Oficiální časopis Akademie věd ČR, červen 2008. (on-line) [cit. 27.6.2008] Dostupné z: http://abicko.avcr.cz/2008/6/03/cesta-k-vedevede-pres-dobrou-stredni-skolu.html.
 13. Elektromobilita na FST ZČU, 2012. Dostupné z: http://www.elektromobilita.zcu.cz/soutez.html
 14. Program Excelence středních škol, (on-line) [cit. 23.1.2013]. Dostupné z : http://www.msmt.cz/pro-novinare/ministerstvoskolstvi-loni-prostrednictvim-programu
 15. Council for Exceptional Children (on-line). Dostupné z: http://www.cec.sped.org
 16. CALÁBEK P., ŠVRČEK J., VANĚK V., ZHOUF J. Péče o matematické talenty v České republice, 2010. ISBN 978-80-244-1884-1.
 17. Johns Hopkins Center for Talented Youth. (on-line). Dostupné z: http://cty.jhu.edu.
 18. Příklady dobré praxe, (on-line), [cit. 23.1.2013]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/priklady-dobre-praxe